”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”

Betydning for uddannelse, bolig og indkomst

 

I en ny publikation fra arbejderbevægelsens erhvervsråd ”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”, vises hvordan den sociale klasse, man fødes ind i til stadighed har stor betydning for resten af livet i forhold til bl.a. uddannelse, bolig, indtægt. Undersøgelsen sætter fokus på det socialt opdelte samfund børn fødes ind i, og som har betydning frem til seniortilværelsen.

Det er ikke nyt, at der er social ulighed inden for uddannelsesvalg og uddannelse, men undersøgelsen tydeliggør at uddannelsessektoren stadig ikke har knækket koden i forhold til at inkludere alle, dette trods at flere fra arbejderklasse- og middelklasse end i -90’erne tager længerevarende uddannelse. Perspektivet på de sociale klassers betydning for bl.a. deltagelse i uddannelse er strukturelt og socialt med deraf grundlæggende betydning for det enkelte individ.

Download temapublikation her.
Se webinar om emnet her.