”Færre gengangere i fængslerne”

 

 
28-01-2013

Formålet er, at øge de indsattes kompetencer og dermed mulighed for at få arbejde og adgang til videre uddannelse efter afsonet straf. Kurserne gennemføres i samarbejde mellem AMU-udbydere, fængsler og arresthuse. I første omgang gennemføres uddannelser i en 4års forsøgsperiode.

Læs mere på Uvm.dk.