”Folkesundhed og folkeoplysning- en oplagt kombination”

 
Især kan folkeoplysningens syn på sundhed som andet og mere end ”fravær af sygdom”, og folkeoplysningens vægtning af fællesskab, medbestemmelse, dialog som grundlag for det enkelte menneskes valg og stillingtagen til egen sundhed og livskvalitet, kvalificere og fremme sundhed som en integreret del af livet.
Oplysningsforbundene lægger med pjecen op til et sundt samarbejde med kommuner, patientforeninger og andre der ønsker at fremme folkesundheden.
Find pjecen på www.netoplysning.dk/media/26525/sund-magasin-web.pdf