”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

 

Der gives et billede af hvordan kompetencer kan erhverves både i uddannelse, arbejde og frivillig sektor, samt anbefaling til hvor man kan få vurderet kompetencer. Formålet er at” gøre realkompetencer synlige og nyttige for den enkelte og samfundet” ved at fremme et fælles sprog og en fælles forståelse. Publikationene er lavet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra e-Vejledningen,  Daghøjskoleforeningen og  VEU center Hovedstaden & Bornholm.

Last ned