„Frodig – livskraft“ - Islands formannskapsplan i NMR i 2014

 

Utdannings- og kulturdepartementet har offentliggjort sitt Sektorprogram – kultur, utdanning, vitenskap og ungdom – i Islands formannskapår i Nordisk Ministerråd (NMR).

Island tok over formannskapet i Nordiske Ministerråd ved årsskiftet.

Det islandske formannskapet bygger i sitt program på NMRs prosjekter om Grønn vekst og Bærekraftig velferd. I tillegg vektlegges samarbeid om kultur, forskning og ungdomsarbeid.

I sitt arbeid vektlegger NMR samordning og kontinuitet – derfor tar også Islands formannskap plan hensyn til Sveriges formannskapsplan for 2013 og resultatene av samarbeidet i NMR om hva som bør vektlegges de kommende årene.

Den islandske formannskapsplanen er spesiell fordi den spenner over mange og forskjellige områder. I inngangsordene til planen skriver Islands utdannings- og kulturminister, Illugi Gunnarsson, bl.a.: «styrken i det nordiske samarbeidet består bl.a. i evnen til å arbeide med oppgaver på tvers av fagområder og derfor presenterer islendingene en felles formannskapsplan for kultur, utdanning, forskning, vitenskap og ungdomsarbeid. Man skal forsøke å forene innsatsen på disse områdene i regi av kreativitet som skal føre til nyskaping og initiativ i tillegg til at det blir lagt spesiell vekt på det tverrfaglige prosjektet Biophilia – kreativ utfoldelse som undervisnings- og forskningsmetode».

Den islandske formannskapsplanen har fått tittelen „Frodig – livskraft“ (Gróska – lífskraftur), og omhandler alle de områdene som NMR arbeider med. I tillegg foreligger det en spesiell formannskapsplan om likestilling (Sektorprogram: Jämställdhet). 

Formannskapsplanen på islandsk og sektorprogrammet på dansk - se pdf her under: