”Gerillametoder” ska få studenter att lära sig nya språk

 

Elisabeth Mueller Nylander, bibliotekarie på Aleholmsskolan i Sävsjö kommun, är Sveriges representant i ett nytt EU-projekt inom programmet Erasmus + med 10 deltagande länder. Projektet handlar om språkinlärning, digitala verktyg och icke-formellt lärande. Projektet har namnet ”Guerilla Literacy Learners”. (GuLL)

Mueller Nylander berättar att tanken med projektet är att synliggöra inlärningsprocessen när vi lär oss ett främmande språk. Målet är att utveckla en pedagogisk metod som ska hjälpa personer som håller på att lära sig ett nytt språk att reflektera över varför de gör fel de gör. Vidare ska projektet möjliggöra för studenterna att ta mer makt över sitt eget lärande. Eftersom projektet är brett och omfattar även icke-formella inlärningssituationer kommer bibliotekens roll och betydelse att vara ett intressant inslag i projektet.

Läs mer