”Hurtigere er ikke altid bedre”

 
Jakob Nielsen-Arendt Jakob Nielsen-Arendt

”Hurtigere er ikke altid bedre” - når det drejer sig om at få indvandrere og flygtninge i job skriver professor og programleder Jacob Nielsen Arendt fra Kora – det nationale institut for kommuner og regioners analyse og forskning. Indlægget er en kommentar til den rapport regeringens ekspertgruppe ”Karsten Koch udvalget” afleverede i januar. Rapporten gav anbefalinger til den særlige integrationsindsats, der gives til ny ankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge. I rapporten anbefales bl.a. en virksomhedsrettet indsats, der kan medvirke til at indvandrere hurtigere kommer i arbejde, et kortere mere intensivt integrationsprogram, og tidligere fokus på en individuelt tilpasset forløb.

Men et fokus på en hurtig indsats kan føre til, at indvandrere får dårligere og mere kortvarige job, og på sigt føre til en dårligere arbejdsmarkedstilknytning. Fx viser forskning at tidlig og intensiv indsats fra sagsbehandlere og mentor støtteordninger ikke virker for ikke-vestlige indvandrere, og at de positive erfaringer med virksomhedsrettet aktivering hviler på 15år gamle undersøgelser. Jacob Nielsen Arendt anbefaler bl.a. et øget fokus på uddannelse, der kan fremme varig tilknytning til et arbejdsmarked, der i stigende krav har behov for faglært arbejdskraft. Samt et uddannelsespålæg til de under 30-årige under integrationsprogrammet.

Download Koch udvalgets delrapport 

Download Hans Nielsen Arendts artikel