”Integration gennem voksen og efteruddannelse”

 

 
20-10-2010

Nordisk Ministerråd ved rådgivningsgruppen for det nordiske samarbejde om voksnes læring, SVL, igangsætte i efteråret 2008 et studie om integration gennem voksen- og efteruddannelse. Studiet fokuserer på anvendelsen af voksen- og efteruddannelse i relation til integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Formålet med studiet har været at kortlægge de nationale strategier og tiltag i de nordiske lande, med henblik på at øge indvandrere og efterkommeres deltagelse i voksen- og efteruddannelse og at kortlægge, hvad der eksisterer af særligt indrettede voksen- og efteruddannelsestilbud.

Den samlede rapport og landerapporter kan downloades på:
www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-557