”Jag upplevde att samtalsmetoden var effektiv”

Lucas Hasselblatt arbetar inom den finländska politiska orgaisationen Svensk Ungdom. Han deltog i en lyckat samtal om migration som ordnades av Dialogpaus.

 
 Lucas Hasselblatt deltog i en politisk debatt som han värdesatte mycket. Foto: Marie Krogius Lucas Hasselblatt deltog i en politisk debatt som han värdesatte mycket. Foto: Marie Krogius

– Samtalet var enligt mig riktigt lyckat och det var en bra diskussion i trevlig anda. Mina förväntningar möttes i och med att den väckte tankar över migrationens utmaningar i dagens samhälle.

Lucas Hasselblatt var positivt överraskad över att alla deltagare gavs utrymme att tala och att det var en respektfull stämning som präglades av människor som lyssnade på varandra.

– Jag upplevde att samtalsmetoden var effektiv, men den påminde egentligen ganska mycket om ett vanligt samtal. Skillnaden var att samtalet var välstrukturerad och jämlikt på det sättet att alla fick tala och uttrycka sina åsikter.

Enligt Lucas Hasselblatt är samtalskulturen i Finland rätt bra.

– Här kan man förhålla sig sakligt och inte vara alltför hetsig. Det här förhållningssättet kan tyvärr leda till situationer där folk inte vågar uttrycka sina åsikter för att de är rädda att skapa drama. Men en god samtalskultur är inget som jag tar för givet, inte heller i Finland. Det är värt att satsa på att utveckla den för att bygga upp respekt och förståelse bland individer.

Lucas Hasselblatt känner ändå en viss oro för att samtalskulturen i Finland är på väg mot ett mera polariserat håll, där man undviker att diskutera kontroversiella teman på ett konstruktivt sätt.

Samma mönster präglar också den politiska debatten.

– För tillfället har inte den politiska retoriken i Finland blivit alltför tillspetsad men det finns en möjlighet att politiska debatter är på väg åt det hållet. Det som är positivt är att de politiska debatterna jag följt med hittills i Finland har varit välstrukturerade och alla har fått komma till tals.

Läs mera om projektet Dags att prata.