- Jeg utfordret meg selv

 

Først et utdrag fra presentasjonen hennes:

Min motivasjon for å begynne studier innen interiør er en livslang interesse for dette området. De siste åra har vært dominert av boligprosjekter. … Nå er vi snart i mål med totalrenovering av et hus fra 1975 her i Sandnessjøen, og bygger om på hytta i tillegg.
Nå er vi ganske lei bygging for egne vegne, men jeg har lært mye og ønsker å bruke denne erfaringen videre. Målet mitt er derfor å kunne tilby tjenester innen interiør og boligplanlegging. Jeg er opptatt av funksjon og flyt i bolig og utearealer, samt at interiøret formidler stemning og følelser. Jeg har allerede fått flere forespørsler om å bistå andre, så nå haster det å lære mer om faget.
Jeg gleder meg til å komme i gang med studiene og vil gjerne ha kontakt med medstudenter.

- Du har skrevet en spennende studentpresentasjon – hvis du tenker etter, hvorfor tror du at gikk i gang med å skrive en så vidt fyldig presentasjon?
Kathrine Fournaros: - Takk for komplimentet! Presentasjonene er en fin måte for aktørene på skolen å bli kjent med hverandre, hvis man ønsker det. Da må man også til en viss grad by på seg selv. I dette forumet ville jeg dessuten fokusere på mulighetene studiet gir, og hvorfor jeg hadde valgt det. Det bør jo ikke være tilfeldig at man bruker penger og energi på et studium.

- Hvor lang tid tok det å skrive presentasjonen?
- Jeg brukte litt tid på å skrive og justere teksten, sikkert to timer til sammen.

- Har du selv noen konkret nytte av presentasjonen din?
- Personlig var det en bevisstgjøring i forhold til dagens status, og hva jeg vil med studiet. Jeg utfordret meg selv ved å fortelle om ambisjoner, oppfatninger og hva jeg synes jeg er flink til. Ved å skrive ned målene blir de mer reelle, og det bidrar til å forsterke fokuset. I tillegg definerer jeg meg bedre for andre.

- Ser du at andre kan ha nytte av presentasjonen din?
- Ja, det er jo nyttig for å finne læringspartnere som du har noe til felles med. Jeg vil også tro det gjør det lettere for lærene å gi mer personlige tilbakemeldinger, noe jeg setter stor pris på :-) !

- Leser du andres presentasjoner?
- Jeg leste noen før jeg skrev min egen. Etterpå har jeg ikke hatt tid til det, dessverre.

- Har du søkt etter læringspartnere?
- Ikke ennå, men har tenkt å gjøre det.

- Har du blitt spurt av andre om å bli deres læringspartner?
- Ja!

- Tror du at presentasjonen du har lagt ut, bidrar til at du jobber hardere, at du blir mer opptatt av å følge planen?
- Nei. Jeg har vært stresset av å ligge bak skjema, men føler ikke at det er relatert til presentasjonen min. Heller min egen forventning i forhold til hva jeg skulle ha fått gjort, og at læreren sitter der og venter....

- Har du tenkt nøye gjennom hvilke personlige informasjoner du vil legge ut, og hva du ikke ønsker å publisere, med tanke på ID-tyveri eller annen misbruk av informasjonene?
- Jeg tenker på det generelt når jeg bruker internett. Særlig når det gjelder betalingsinformasjon og bruk av bilder. Men i denne forbindelsen var jeg mest opptatt av å være meg selv og ikke så høytidelig. Presentasjonen var i utgangspunktet ment for de andre interiørstudentene og lærerne, og ble i ettertid publisert "globalt".