”Kansanterveys ja kansansivistys – mainio yhdistelmä”

 
Vapaassa sivistystyössä on monia piirteitä, jotka voivat edistää terveyttä ihmiselämän olennaisena osana ja elämänlaadun parantajana. Vapaan sivistystyön kentällä terveys nähdään laajemmin kuin pelkkänä ”sairaudettomuutena”, ja yhteisöllisyyden, yhdessä päättämisen ja vuoropuhelun merkitystä yksilön valinnoille ja omaan terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttaville päätöksille korostetaan. Sivistysliitot pyrkivät vihkosen avulla luomaan tervettä yhteistyötä kuntien, potilasjärjestöjen ja muiden kansanterveydestä kiinnostuneiden tahojen kanssa.
Lue vihkonen (tanskaksi).