”Lita på processen!”

 

”Lita på processen!”

När en lärare, mentor eller coach tror att hon måste lägga sig i, ska hon inte göra det. Men när hon inte tror att hon får, ska hon lägga sig i, sade Hanna Waldén när hon talade under konferensen ”Tänk om…” i Helsingfors.

– Släpp rollen hos den som alltid har rätt svar och var i stället med i processen och se den. Om du lägger dig i på fel plats kanske du förstör processen, sade Hanna Waldén, vars föredrag bar titeln ”An innovative approach to adult education”.
Hon är senior team coach vid Team Academy (Tiimi Akatemia), en vuxenutbildning för entreprenörer som startades i Finland i början av 1990-talet och som nu har filialer på flera håll i Europa och världen. Eleverna kallas lagentreprenörer (team entrepreneurs på engelska) eftersom team-, eller lagarbete är en viktig del av utbildningen.
– Inlärning är något socialt och vi lär oss 3–5 gånger bättre i ett lag. Låt människorna sitta tillsammans och öppna deras sinnen, sade Hanna Waldén.

Magisk 48-timmarsgräns

Hon talade också om att inlärning måste få ta tid. När det gäller kortare konferenser eller seminarier talade hon om den magiska 48-timmarsgränsen. Så mycket tid behövs för att öppna sinnet för nya, kreativa tankar, hävdade hon.
48-timmarssessionerna på Team Academy går ut på att lagentreprenörerna reser tillsammans till en plats, till exempel på landet, och stannar där utan att åka hem emellan.
– Den första dagen, onsdag, har deltagarna ofta en känsla av press, de kanske funderar över om barnen därhemma har det bra. På torsdagen börjar pressen släppa och på fredagen jobbar alla intensivt, sade Hanna Waldén.
– Lita på processen! Stå ut med att situationen verkar kaotisk. Man måste vara där i ögonblicket men samtidigt våga släppa taget.
Samtidigt behöver människor ett visst mått av struktur. Det är till exempel viktigt att veta när det är dags att äta.
Den sociala miljön är också viktig i inlärningen, fortsatte Hanna Waldén. På Team Academy finns inga klassrum. Mer traditionella skolstrukturer är annars nästan alltid desamma, trots övriga förändringar i samhället.
– Vi vill mer se ut som ett kontor eller en arbetsplats än som en skola, förklarade hon.
Snart hade också deltagarna på ”Tänk om” vridit sina stolar till en cirkel så att alla såg varandra i stället för att sitta på rad med näsan mot läraren framme vid katedern.
– Det största hindret för din egen kreativitet är ditt eget sätt att tänka. Ändra ditt perspektiv så ändrar du också ditt tänkande! Inlärning handlar bara om att ändra sina perspektiv!
– Den som lär sig konstruerar sin inlärning själv och vuxna vet mer än de vet att de vet. Dialogen är ett grundläggande verktyg. Vi kommer till utbildningen med allt vi vet och det är klart att vi ska dela med oss av det! Dialog handlar om att tänka tillsammans.
Hon betonade också att det är en färdighet att kunna lära ut, på samma sätt som pianospelande.
– Vi lärare är ofta specialister inom vårt område men glömmer ibland vad dem vi lär ut till kan bidra med. Att lära ut är att kunna hjälpa människor använda sina egna erfarenheter inom ämnet.
– Vi kan inte lagra kunskap. I stället använder vi det vi vet i vår nuvarande situation för att lösa problem och utvecklas.

Inlärningskontrakt

Till sist talade Hanna Waldén om ett ”inlärningskontrakt” som man kan skriva med sig själv:
1. Var har jag varit? Min egen historia.
2. Var är jag nu?
3. Vart är jag på väg?
4. Hur kommer jag dit?
5. Hur vet jag att jag är där?
– Förbind dig till ditt eget inlärningskontrakt och påbörja processen för ditt eget liv, uppmanade Hanna Waldén.
För konferensdeltagarna, som arbetar inom formell vuxenutbildning runt om hela Norden, återstår nu utmaningen i att omvandla Hanna Waldéns tips och råd till sin egen verksamhet. Hur bildar man till exempel ett team i en splittrad skolstruktur där alla studenter har individuella studieplaner? Och hur överför man inlärningskontraktet till elever som till exempel har mentala funktionsnedsättningar eller mycket kort utbildning?