”Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling”

Ny rapport påpeger centrale pointer, der kan være medvirkende til at opkvalificering af arbejdsmarked i forhold til den grønne omstilling ikke sker i dag.

 

Er en ny rapport udarbejdet af ”Mandag Morgen”, der beskriver resultater fra projektet “Fremtidens grønne arbejdsmarked”. I projektet undersøges behovet for opkvalificering på arbejdsmarkedet i forhold til den grønne omstilling. En opkvalificering der af flere grunde bl.a. mangel på strategisk kompetenceplanlægning (arbejdsgiver), relevante uddannelsestilbud (VEU-system) og motivation (arbejdstager) ikke sker i dag. Nogle centrale pointer er, at

  • forandringshastigheden og dermed nye kompetencekrav accelerer ift. grøn omstilling, herunder krav til digitale kompetencer
  • det primært handler om at opkvalificere – ikke omskole - bygge ovenpå eksisterende funktioner og kompetencer, og det gælder alle på arbejdsmarkedet.
  • ældre, faglærte og ufaglærte i højere grad kan blive udfordret på kompetencerne
  • et mismatch mellem fagforeningers positive holdning til AMU og virksomheders og offentlige aktørers omtale af AMU bl.a. resulterer i at millioner af kroner øremærket efter- og videreuddannelse ikke bliver brugt (se tabel i piece)
  • kun 39 procent af den offentlige efteruddannelse på de videregående uddannelser har et grønt læringsudbytte (mod 65 procent på de ordinære uddannelser) (se tabel i piece)
  • grøn omstilling kræver tværsektorielt samarbejde
  • et offentlige udbud af efter- og videreuddannelse til den grønne omstilling er mangelfuldt
  • der er et potentiale i at bringe erhvervsliv og universiteterne tættere sammen

Rapporten er udarbejdet som en del af projektet ”Fremtidens Grønne Arbejdsmarked”, som er et samarbejde mellem Concito og Tænketanken Mandag Morgen. Der kan findes mere information på projektets hjemmeside. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, Pension Danmark og Industriens Fond

Læs rapporten: Analyse_Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling_0.pdf (concito.dk)