”Nuorisoasteen koulutus kaikille” -konferenssi

 
Opetusministeri Bertel Haarderin mukaan yhteiskunnan on kuunneltava nuorten toiveita entistä enemmän, sillä koulutusalalla vallitsevat ”ostajan markkinat”. Haarder korosti myös, että erityisesti heikommin menestyviä nuoria voidaan auttaa ohjausta ja mentorointitoimintaa kehittämällä. Hänen mukaansa koulumaailman ulkopuolelta tulevat vapaaehtoismentorit saattaisivat olla toimivin ratkaisu.
Näkökulmia opetukseen (www.uvm.dk/08/documents/perspektiver.pdf) -julkaisu jaettiin konferenssissa.
Lisätietoja: www.uvm.dk/08/vat.htm?menuid=6410