”Nye reformveje” – reformkommissionens første udspil

Reformkommissionen er nedsat af den danske regering, og har til opgave at komme med anbefalinger til løsning af komplekse udfordringer.

 

Reformkommissionen har udgivet den første rapport med anbefalinger i arbejdet med videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse samt erhvervslivet.

Centrale anbefalinger er bl.a.

  • At udvikle en ny universitetsstruktur, så det bliver muligt at tage en kandidatuddannelse, som en etårig kandidatuddannelse, der også kan tages på deltid, eller som en toårig kandidatuddannelse med akademisk specialisering.
  • Gratis videregående voksen- og efteruddannelse i hele arbejdslivet uanset, hvor længe man har været væk fra studier som bachelor- eller etårig kandidatuddannelse. Det anbefales, at man gør op med den nuværende store deltagerbetaling på videregående videre- og efteruddannelse.
  • Omlægge statens uddannelsesstøtte (SU) fra stipendium til lån på kandidatuddannelser, og bruge pengene til at øget kvaliteten på uddannelserne
  • Nyt optagelsessystem til de videregående uddannelser, så et snit på 9,0 bør være højeste tilladte krav på videregående uddannelser. Når der er behov for yderligere begrænsninger, må man gøre det med en optagelsesprøve.
  • Nyt digitalt efteruddannelsesoverblik, som giver alle voksne danskere mulighed for at skabe sig et overblik over deres muligheder for efteruddannelse inkl. økonomiske muligheder.
  • Ny praksis for kompetencevurdering med et langt stærkere fokus på afdækning af personers reelle erhvervede kompetencer (RKV), og uddannelsesinstitutioner skal certificeres til opgaven.
  • Praksissvendeordning så der udover RKV skabes en ny vej fra ufaglært til faglært efter norsk forbillede. Så personer, der gennem sit arbejde har erhvervet sig tilstrækkelige praktiske kompetencer og teoretisk viden, skal kunne gå til en teoriprøve, samt aflægge fuld fag- eller svendeprøve.

Læs mere om Reformkommissionen her.

Læs rapporten ”Reformveje 1” her.