”Nye stier i uddannelseslandskabet”

 
Et styrket samarbejde mellem formelle og uformelle uddannelsessystemer, kan være et vigtigt element for at fremme målet om, at flere unge skal have en uddannelse, og flere voksne skal indgå i livslang læring og kompetenceudvikling. Uformelle uddannelsessystemer og formelle uddannelsessystemer kan gensidigt supplere hinanden på områder som fx undervisnings- og samværsformer og forståelse af faglighed. Samtidig kan der være behov for ideer til at skabe fælles tilbud på tværs af forskellige uddannelseskulturer.