”Nye stier i uddannelseslandskabet”

 

 
24-02-2010
Et styrket samarbejde mellem formelle og uformelle uddannelsessystemer, kan være et vigtigt element for at fremme målet om, at flere unge skal have en uddannelse, og flere voksne skal indgå i livslang læring og kompetenceudvikling. Uformelle uddannelsessystemer og formelle uddannelsessystemer kan gensidigt supplere hinanden på områder som fx undervisnings- og samværsformer og forståelse af faglighed. Samtidig kan der være behov for ideer til at skabe fælles tilbud på tværs af forskellige uddannelseskulturer.