”Opiskelija maksakoon hömpän”

 

Astrologiaa, homeopatiaa, numerologiaa, enkeliterapiaa, burleskitanssia. Vapaan sivistystyö viitan alle mahtuu monenlaista koulutusta. Se vain ajoittain herättää kritiikkiä, millaisia kursseja sopii kustantaa verovaroilla.

Kestääkö imago?

Viimeksi ärähti valtiovarainministerin poliittinen valtiosihteeri Esa Suominen löydettyään Tampereen seudun työväenopiston ohjelmasta kurssin työelämän astrologiasta. Hän pelkää, että kireän talouden aikana hömpällä on vaikea perustella vapaan sivistystyön rahoittamista. Lähivuosina toimialaa odottavat 18,5 miljoonan euron leikkaukset.

Kansalaisopistojen liiton (KoL) toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen tunnistaa huolenaiheen. Hän sanoo, että pahimmillaan muutaman kurssin imagolla lyödään koko toimialaa.

− Vetoan ennen kaikkea yhteisvastuuseen ja terveen järjen käyttöön. Kaikkea, millä voidaan hyökätä kansalaisopistoja vastaan, käytetään tulevina vuosina, kun rahoitus todennäköisesti yhä supistuu.

Asenne aihetta tärkeämpi

Kukaan ei sano, miten oppilaitosten kuuluu toteuttaa lain antamia tehtäviä, kuten tasa-arvon edistämistä. Muuten ei voisi ollakaan, toteaa OK-opintokeskuksen toiminnanjohtaja Anitta Pehkonen.

Koulutussuunnittelijoiden kriittisyys ja asiantuntemus ratkaisevat, mitkä vertaisopintoryhmät ja opintokokonaisuudet pääsevät opintokeskuksen tuettaviksi.

− Koulutuksen järjestäjän vastuulla on arvioida, onko koulutuksen tietopohja niin luotettava, että siitä voidaan toteuttaa koulutusta. Tarvittaessa käymme suunnitelmaa läpi toteuttajan kanssa ja ehdotamme tarkennuksia.

Sisältöjä merkityksellisempi on Pehkosen mielestä näkökulma.

− Meidän vertaisopintoryhmissämme eivät niin sanottua rajatietoa koskevat opinnot tule esiin, koska aiheet ovat aina sidoksissa järjestötoimintaan. Muiden toimijoiden osalta tutkiva tai kriittinen ote aihepiiriin olisi ratkaiseva.

Kansalaisopistot ovat viime vuosina tehneet aktiivisesti laatutyötä. Se antaa Jaana Nuottasen mukaan välineitä myös koulutustarjonnan arviointiin.

− Lisäksi tarvitaan johtokunnan ja koko työyhteisön asiantuntemusta.

Vapaus tuo vastuun

Kritiikin kohteeksi joutuneen opiston rehtori Matti Saari vetoaa länsimaisen yhteiskunnan perusarvoon, vapauteen. Vapaan sivistystyön oppilaitosten on tarjottava sitä, mitä kuntalaiset kaipaavat.

Vantaan aikuisopistonkin kevätohjelmassa astrologiaa ja tarot-korttien luentaa on alkeiden verran, koska niitä kysytään.

− Opiskelijat rahoittavat itse kaikki tämän tyyppiset kurssit. Aiemmin opisto erotteli omaan osastoonsa kurssit, joilla ei ole länsimaista tiedepohjaa, rehtori Petri Vahtera sanoo.

Vantaalla yhdeksän tunnin tarot-kurssi maksaa 49 euroa ja 10 tunnin astrologian alkeet 60 euroa. Tampereella työelämän astrologiaa saa opiskella 18 tuntia 36 eurolla.

Rehtori Saari perustelee astrologian ja homeopatian kaltaisia sisältöjä sillä, että vetovoimaisilla kursseilla maksetaan painavan asian kursseja. Siihen saattaa kuitenkin tulla muutos.

− Jos eduskunta hyväksyy vapaan sivistystyön uuden rahoitusmallin, paineet ylimääräisiin opetustunteihin vähenevät, toiminnanjohtaja Nuottanen arvioi.

Aiemmin Soulissa:

Kuka maksaa hömpän?

Vapaan sivistystyön rahoitus selkiytyy

The post ”Opiskelija maksakoon hömpän” appeared first on Souli.