”Perhe on tärkein”

 

Perhetyön asiantuntijuus toi äänekoskiselle Jukka Harmaiselle vuoden kesäyliopisto-opettajan tunnustuksen. Palkittu on monen toimen mies: kasvatustieteilijä, kouluttaja, konsultti ja työnohjaaja.

Monipuolinen on työnkuvakin. Harmainen opettaa, luennoi, kirjoittaa, tekee oppimateriaalia, kehittää, suunnittelee koulutuksia ja pitää yksityisvastaanottoa.

Hänelle kaiken ytimessä on perheiden hyvinvointi.

Kannustava opettaja

Opiskelijat kiittävät Jukka Harmaisen vuorovaikutustaitoja, monialaisuutta ja kannustavaa palautetta. Hän on opettanut eri alojen asiantuntijoita sosiaalityöntekijöistä juristeihin ja opettajiin. Harmainen on työssään edistänyt pitkien koulutuskokonaisuuksien suunnitteluyhteistyötä kesäyliopistoissa.

Opettaja itse ei usko opettamiseen sanan perimmäisessä merkityksessä, vaan puhuu mieluummin oppimisen aktivoinnista. Se tarkoittaa, että jokainen hetki on mahdollisuus oppia.

− Pedagogiikan dilemma on, oppivatko ihmiset niitä asioita, joita koulutusohjelmassa tavoitellaan vai jotain ihan muuta. Ja oppiiko ihminen pedagogiikan ansiosta vai siitä huolimatta?

Media hälventää häpeää

Pelkästään uutisotsikoiden perusteella julkikuva suomalaisesta perheestä on synkkä. Ne kertovat äitien uupumuksesta, huostaanotoista ja lähisuhdeväkivallasta.

Jukka Harmaisen parempi Suomi

"Toivon, että sosiaalinen yritystoiminta vahvistuisi. Työelämä sysää ihmisiä yhä enemmän marginaaliin: vain vahvimmat työllistyvät. Merkityksellinen työ on tehokkaimpia osallistamisen tapoja. Työyhteisöön kuuluminen vahvistaa itsetuntoa, jäsentää arkea, luo päivärytmin ja suuntaa elämää. Se luo hyvinvointia tehokkaammin kuin mikään muu psykososiaalinen tuki."

Perhetyön asiantuntijasta on hyvä, että media nostaa kipeitä ja vaiettuja asioita julkiseen keskusteluun. Kun julkkis kertoo selviytymistarinaansa masennuksesta, hän purkaa häpeän myyttiä ja näyttää, että vaikeistakin kriiseistä voi selvitä, kun uskaltaa hakea apua.

− Elämä on monimuotoista, ja myös ongelmat ja sairaudet kuuluvat siihen aika ajoin. Niitä voidaan hoitaa ja niiden kanssa voi oppia elämään, Harmainen sanoo.

Hän on nähnyt ihmisten toipuvan hankalista tilanteista.

− Haluaisin perheterapeuttina tietysti edistää sitä, että omaiset huomioidaan paremmin ja otetaan mukaan perheenjäsenen sairastaessa. Työkulttuuri on yhä aika yksilökeskeinen, vaikka tiedetään, että kun mukana ovat perhe ja verkosto, hoitotulokset ovat kestävämpiä.

Työnohjauksella puretaan tunnekuormaa

Perhetyön kouluttajana Harmainen on rakentamassa verkostoa, josta perheet voivat hakea apua. Tieto yksin ei tee ammattilaista, vaan olennaista on kyky luoda neuvotteleva asiakassuhde ja sovittaa työskentely tilanteeseen.

− Työskentely ei ole enää työntekijälähtöistä tai asiakaslähtöistä vaan pyrkimystä aitoon dialogiin.

Erityisen hyödylliseksi perhetyön ammattilaiset ovat kokeneet työnohjauksen. Se on Harmaisesta luonnollista.

− Mitä parempi on työntekijän hallinnan tunne, sitä paremmin hän kuuntelee asiakkaitaan.

Työnohjauksessa ehtii pysähtyä ja purkaa sekä tunnekuormaa että työn sisältöjä. Samalla saa asioihin kollegan näkökulman. Näin työnohjaus tukee työntekijän hyvinvointia ja auttaa ymmärtämään oppimisen paikkoja.

Työnohjauksen ammattilaisen iloksi työnantajatkin ymmärtävät ohjauksen merkityksen.

− Kun työelämä on jatkuvassa myllerryksessä, työnohjauksella voidaan tehokkaasti lisätä työyhteisöjen hyvinvointia sekä kehittää toimintaa ja laatua.

Hyvinvointivaltiosta pidettävä huoli

Jukka Harmainen sanoo kuuluvansa sukupolveen, johon on iskostunut luottamus hyvinvointivaltioon. Sellainen valtio pitää huolta heikoimmistaankin.

− Yhteiskunta vain on menossa päinvastaiseen suuntaan. Tuloeroja kasvatetaan, yhteiskunnallisia ongelmia yksilöllistetään ”oman onnensa seppä” -ideologialla ja kolmannen sektorin vastuuta halutaan kasvattaa samalla kun murennetaan sen rahoituspohjaa.

Vaikka valtion rahakirstun pohja pilkottaa, hyvinvointivaltion perustaa ei ole varaa louhia olemattomiin. Päinvastoin sen perustaa on lujitettava, perhetyön asiantuntija sanoo.

− Jokaiselle kuuluu oikeus kokea oma elämänsä merkitykselliseksi.

Siihen tarvitaan perhetyön voimavaroja.

Kuva: Jukka Harmaisen arkisto

The post ”Perhe on tärkein” appeared first on Souli.