“Presence at a distance – Technologies and methods for learner egangement”

Nærmere nitti deltakere var kommet fra hele Europa for å se og lære hva som er state of the art innen teknologistøttet på denne konferansen.

 
Deltakerne ble utfordret til å engasjere seg før de kom inn til workshop med Hróbjartur Arnason fra Universitetet på Island og Distans-medlem. Deltakerne ble utfordret til å engasjere seg før de kom inn til workshop med Hróbjartur Arnason fra Universitetet på Island og Distans-medlem.

Den fant sted 18-19 mai i København, og var et felles arrangement mellom NVL Distans og EADL, FLUID, IDA Education og FUN. Arrangørene tok sin egen medisin, derfor fikk vi tilgang til ledende fagfolk verden rundt via videolenker og Skype.

Konferansen bød på svært interessante plenumsforedrag og mer interaktive parallelle workshops. Scenen ble satt med fremtidsforskning som viser at 50% av barn først i 2007 i mange vestlige land leve i over 100 år. Hvilke konsekvenser har det for deres læringsbehov? Hva betyr det for oss som utvikler og formidler livslang læring?

Teknologier for å utvikle nye og engasjerende læringsmodeller er i dag bredt tilgjengelig og økonomisk overkommelig. Utfordringen er hvordan å oppnå optimal treenighet mellom innhold-pedagogikk-teknologi. Vi står i startgropen på å designe læringsmodeller der innholdet er pedagogisk tilrettelagt for mulighetene teknologien byr på.

Diskusjonene bekreftet behov for mer læring og mer erfaring. Dernest at utdanningsinstitusjoner må utvikle digitale strategier som er forankret i ledelsen dersom reell endring i digital pedagogikk skal finne sted. Her ble eksempler fra Australia ved professor Susan Aldridge og Norge ved prosjektleder Vegard Meland vist og diskutert. Alle presentasjoner er tilgjengelige her http://eadl.fluid.dk/presentations/

En vesentlig læring fra konferansen er at teknologi alene hverken skaper engasjement hos de lærende eller gode læringseffekter. Menneskelig interaksjon som middel for å fremme kunnskapsutvikling står ikke i fare for å bli overflødig.

Flere eksempler på bruk av Virtual reality og 3D i opplæringen ble vist i løpet av konferansen. Dette var ikke konstruerte fremtidsvisjoner fra leverandører av avansert teknologi, men viste reelle læringsløsninger som er tatt i bruk på flere utdanningsinstitusjoner.

Tre Distans-medlemmer kjørte hver sine workshops med godt frammøte og engasjement fra deltakerne. Taru Kekkonen presenterte foreløpige resultater fra Nordplus-prosjektet «Is Lurking working» der hele nettverket har deltatt.  Hróbjartur Arnason kjørte en workshop med tittelen «Designing engaging learning events» der deltakerne ble engasjert før de passerte inngangsdøren til konferanserommet. Alastair Creelman inviterte til workshop med diskusjon over temaet «Why learners drop out of MOOCs».

Arrangørene får terningkast 5 for en faglig sterk konferanse, og en ekstra prikk til FLUID i Danmark for et godt gjennomført arrangement!