”Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse – en håndbog”

 
Undervisningsministeriets nye publikation Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse formidler viden til uddannelsesinstitutionerne om vurdering og anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet. Håndbogen giver overblik over baggrund, begreber, regelsæt, god praksis og nye udfordringer. Ved hjælp af case-historier gives eksempler på realkompetencevurdering inden for flere uddannelsesområder.
www.uvm.dk/08/rkv.htm?menuid=6410