”Ruotsi osaajamaana” -konferenssit

 
Nykyajan globalisoituneessa maailmassa jatkuva kasvu edellyttää yhä enemmän tietoa ja osaamista. Ruotsin Globaliseringsrådet (globalisaationeuvosto) järjestää kaksi puolipäiväistä konferenssia, joiden teema on Ruotsi osaajamaana. Ensimmäinen konferenssi pidetään 21. huhtikuuta, ja se käsittelee peruskoulun ja lukiokoulun edellytyksiä. Toisen, 24. huhtikuuta pidettävän konferenssin aiheena ovat yliopistojen, jatkokoulutuksen ja tutkimuksen haasteet. Konferenssialustajia ovat muun muassa professori Alan Krueger Princetonin yliopistosta, professori Philippe Aghion Harvardin yliopistosta, Andreas Schleicher OECD:sta ja joukko muita tunnettuja keskustelijoita.
www.regeringen.se/sb/d/9749/a/100982