”Sissimenetelmät” auttavat uusien kielten oppimisessa

 

Sävsjön kunnan Aleholmsskolanin koulukirjaston hoitaja Elisabeth Mueller Nylander on Ruotsin edustaja uudessa EU-hankkeessa. Hanke kuuluu Erasmus + -ohjelmaan, ja siihen osallistuu 10 maata. Hankkeen aiheena on kielenoppiminen, digitaaliset työkalut ja nonformaali oppiminen, ja sen nimenä on ”Guerilla Literacy Learners” (GuLL).

Mueller Nylander kertoo, että hankkeen tarkoituksena on tehdä näkyväksi vieraan kielen oppimisen prosessi. Tavoitteena on kehittää pedagoginen menetelmä, joka auttaa uuden kielen oppijoita pohtimaan, miksi he tekevät juuri tiettyjä virheitä.  Lisäksi hankkeen on tarkoitus antaa oppijoille enemmän valtaa omaan oppimiseensa.

Koska hanke on laaja-alainen ja siihen sisältyy myös nonformaaleja oppimistilanteita, kirjastojen rooli ja merkitys nousevat mielenkiintoiseksi osaksi hanketta.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)