”Språk er opphavet til alt”

– Språk er opphavet til alt, sa Vigdís Finnbogadóttir ved åpningen av Verden, Vigdis hus, og Vigdis institutt – internasjonalt senter for språk og kultur, på første sommerdag, 20 april.

 

Hun holdt den siste talen på festprogrammet og sa at det som hun først og fremst tenkte på var takknemlighet.  Blant utenlandske gjester som også holdt taler var Rigmor Dam, utdannings- og kulturminister på Færøyene.

Vígdís snakket om hvor viktig språket er som symbol på fellesskap fordi det bygger broer og utvider horisonten. Hun pekte på at det er verdifullt for hele verden å passe på at ingen språk forsvant og sammenliknet språk med verdens minnebank som alle burde ha tilgang til.  

Mer om huset på færøysk

Mer om Vigdis Institutt på dansk