”Sverige som kunskapsnation”

 
Tillväxten i dagens globaliserade värld drivs mer och mer av kunskap. Globaliseringsrådet inbjuder därför till två halvdagskonferenser på temat Sverige som kunskapsnation. Den första, 21 april, belyser grund- och gymnasieskolans förutsättningar, och den andra, 24 april, diskuterar universitetens, vidareutbildningens och forskningens utmaningar. Medverkar gör Alan Krueger, professor Princeton University, Philippe Aghion, Harvard University, och Andreas Schleicher, OECD, tillsammans med ett flertal kända debattörer.
www.regeringen.se/sb/d/9749/a/100982