“Tips and tricks” for interaktive webinarer

Det finnes enkle «triks» for å stimulere til interaktivitet og samarbeid på et webinar.

 
Prosjektpartnerne, fra venstre: David Röthler, Lotte Nørregaard, Brock Online, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge, Hrobjartur Arnason, Nam, og Markus Schneider, Karlstad universitet. Prosjektpartnerne, fra venstre: David Röthler, Lotte Nørregaard, Brock Online, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge, Hrobjartur Arnason, Nam, og Markus Schneider, Karlstad universitet.

Begynnelsen er viktig. Hvorfor ikke ønske velkommen med et kart hvor deltakerne kan markere egen lokasjon. Eller åpne med en mini-spørreundersøkelse der en kan få fram resultatet umiddelbart. Dersom spørsmålene gjelder temaet for webinaret, får en på denne måten også en viktig innputt. 

NordPlus-prosjektet «Webinar – for interactive and colaborative learning» har jobbet med webinaret som læringsarena og møteform gjennom to år. Prosjektpartnerne har utfordret og utforsket gjennom et bredt samarbeid med nasjonale samarbeidspartnere. Erfaringer underveis er beskrevet og kommentert gjennom mange blogginnlegg på http://effectivewebinars.wordpress.com  På dette nettstedet ligger også en samling gode råd og tips, under menypunktet «Toolkit for interactive and collaborative webinars». Under underpunktet «How to boost interactivity» finnes for eksempel sju gode råd for hvordan en kan stimulere til interaktivitet. Ett av tipsene er: Eksperimentér med eksterne digitale verktøy tools for å skape samarbeid, bruk for eksempel Padlet eller Google Docs. En ekstra bonus av et slikt samarbeid er at resultatet er tilgjengelig også etter at webinaret er over. Det kan videreutvikles og jobbes videre med.

Webigagement

Broch Online i København har utviklet en metodikk for å bruke webinar i nettundervisning. De kaller det for webigagement, altså webinar + engagement. De har bygd på C. Leire ''5 Prinsipper for maks engasjement i Webinarer» og Gilly Salmons «femtrinnsmodell, «Interactivity in Online Learning».
- Ved å kombinere og konvertere de to modellene i vår modell har vi laget et rammeverk og en sjekkliste for de som kjører et webseminar. Vi har også utviklet guider for e-moderator og for deltakerne, sier Lotte Nørregaard hos Brock Online.

Webigagement-modellen består av et pre-online-trinn med forberedelser og deretter fire progresjonstrinn.
Trinn 1 – Design og layout, bygging av møterom og virtuelt nærvær.

Trinn 2 – «Boarding Online Easy»: Teste enkle pods, spille og gjøre deltakerne trygge 

Trinn 3 – Bidra online: Samspill med en rekke pods og innhold av kjent kunnskap

Trinn 4 – Bruke delt kunnskap: Samspill med en rekke pods der en stimulerer deltakerne til å tenke, og utfordrer dem til å kombinere informasjon eller skaffe ny kunnskap

Trinn 5 - Bygge kunnskap og roller: Styrke læringsprosessen med case, la deltakerne bytte roller, la dem presentere oppgaveløsninger eller være moderatorer for hverandre.

Neste skritt hos Broch Online er å bruke modellen for å få praktisk erfaring med den. Les mer om webigagement

effectiveWebinars_web.jpg
På nettstedet https://effectivewebinars.wordpress.com ligger mange gode råd og tips om hvordan en kan bruke webinar, og hvordan en kan skape mer interaktivitet. Se menypunktet «Toolkit for effective and interactive webinars» helt til høyre.

Lessons learned

Etter å ha jobbet med webinarformen i mange ulike sammenhenger i prosjektet, er det trukket noen konklusjoner omkring interaktivitet og samarbeid:

  • Mer oppmerksomhet og engasjement, fører til mer glede og læring
  • Mer aktivitet i et webinar fører til større engasjement og dermed mer interessante diskusjoner
  • Den som deltar aktivt i en læringsaktivitet er mer tilbøyelig til å jobbe videre med ideene som presenteres, koble dem til sin egen situasjon og finne måter å bruke ideene i praksis
  • De som deltar i læringsaktiviteter, deler reaksjoner, tolkninger og ideer. Dette bidrar til at andre deltakere forstår og anvender ideene – og deler videre.

Råd og tips-sidene byr på beskrivelse av hvordan ulike sosiale medier kan kobles til og brukes i webinaret. Tekniske sider og teknisk utstyr er også omtalt med tips om innlogging, lydinnstillinger for å forebygge lydproblematikk, og hva som må til av båndbredde og annet. Det finnes ellers en åpen Facebook-gruppe for den som er interessert i utvikling av webinaret som interaktiv samarbeidsform, «Effective webinars».