”Uusia polkuja koulutusmaisemassa” -esite

 
Lisäämällä formaalin ja nonformaalin koulutusjärjestelmän välistä yhteistyötä voidaan edistää merkittävästi nuorten kouluttautumista ja aikuisten hakeutumista elinikäisen oppimisen ja täydennyskoulutuksen pariin. Nonformaalit ja formaalit järjestelmät voivat täydentää toisiaan eri alueilla, kuten opetusmenetelmien ja yhteistoiminnan muotojen alalla. Myös erilaisten koulutuskulttuurien rajat ylittävien koulutusohjelmien luomiseen voi olla tarvetta.