”Vær med”, lokale fællesskaber – et værn mod ensomhed

Samarbejde mellem et oplysningsforbund og organisationen BoligSocialt hus

 

Selv under COVID-19 restriktioner er det lykkedes, at få over 1000 voksne til at deltage i fælles aktiviteter som fx svømning, fælles spisning, job klubber og kulturcafeer. Initiativet ”Vær med” er gennemført i et samarbejde mellem AOF Center Odense og den boligsociale organisation ’BoligSocialt Hus’.

Mennesker der føler sig ensomme har ofte ikke mod til at søge fællesskaber. Derfor har man i projektet ”Vær med” etableret et tilbud om at få en ”aftenskolemakker”, som er en frivillig der hjælper med at opsøge nye deltagere og støtte deres fremmøde. Aktiviteterne knyttes til et allerede eksisterende tilbud i det lokale boligområde og medvirker dermed også til at styrke netværk og kontakt mellem beboerne.

Læs mere: