”Vägledning på Åland” utvecklar egen modell

Seminariet ”Samordning och samarbete för en livslång vägledning” resulterade i konkreta tips och verktyg till hur man kan gå vidare och skapa en egen anpassad organisationsmodell för en samlad åländsk vägledning.

 
Att bygga upp en nya struktur av befintliga organisationer kräver framför allt samarbete och ett tydligt mål. Det framkom återkommande på seminariet om livslång vägledning där, från vänster Geir Syvertesen, Raimo Vuorinen, Annette Rumander och längst bak Bodil Regårdh - alla lyfte fram samarbete som en viktig framgångsfaktor. Annette Bergbo Att bygga upp en nya struktur av befintliga organisationer kräver framför allt samarbete och ett tydligt mål. Det framkom återkommande på seminariet om livslång vägledning där, från vänster Geir Syvertesen, Raimo Vuorinen, Annette Rumander och längst bak Bodil Regårdh - alla lyfte fram samarbete som en viktig framgångsfaktor.

- På Åland behöver ni inte starta från början vilket många länder i Europa tvingas göra. Här har ni resurserna redan, utbildade vägledare. Nu ska ni bara organisera det hela, utveckla och samordna. Det sade Raimo Vuorinen, forskare och projektledare för livslång vägledning vid Jyväskylä universitet.

 

Seminariet, som hölls på Åland den 27 mars, arrangerades av projektet ”Vägledning på Åland” i samarbete med NVL, Nordiskt nätverk för vuxet lärande. Syftet var att stimulera till att utöka och utveckla samarbete och samordning mellan befintliga aktörer som arbetar med vägledning och därmed bidra till att skapa en likvärdig livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet.

 

Målgruppen för seminariet var tjänstemän, politiker, elev- studiehandledare, skolledare/rektorer samt personal vid Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, AMS och även andra som på något sätt arbetar med vägledning i sina tjänster.

 

- Responsen var bra! Nästan alla som sysslar med vägledning var representerade och uttalade i slutdiskussionen intresse för en samordning och samarbete kring vägledningen på Åland, konstaterar Bodil Regårdh, specialsakkunnig inom utbildning på utbildnings- och kulturavdelningen samt NVL-kontaktperson på Åland.

Bodil Regårdh presenterade även rapporten ”Samordning av väglednig i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland” på seminariet.

 

Nöjda arrangörer

Både Bodil Regårdh och Annette Rumander, projektledare för ”Vägledning på Åland”, är mycket nöjda med seminariet, uppslutningen samt föreläsarna.

Raimo Vuorinen talade om sammanhängande vägledningstjänster som en gemensam insats och Geir Syvertesen, koordinator för karriärvägledningen i Østfolds fylkeskommun, beskrev hur man gått tilllväga där för att nå en god modell för karriärvägledning i ett livslångt perspektiv.

 

Seminariet hölls som ett delmoment i projektet ”Vägledning på Åland”. Projektet finansieras av Ålands landskapsregering med stöd av Europeiska socialfonden och avslutas vid kommande årsskifte.

 

Ett hållbart samhälle

Projekets mål är att skapa ett system som möjliggör likvärdig tillgång till en fungerande vägledning som stöder det livslånga lärandet och som inte är kopplad till ålder, utbildnings- och arbetsplats eller övrig livssituation.

 

- Nästa generation kommer i hög grad att ha flera utbildningar. Övergångarna mellan olika utbildningar och mellan utbildning och arbetsliv blir därmed allt fler och behovet av vägledning ökar. Jag förväntar mig att vi kan skapa en väl fungerande och samlad digital, IKT-vägledningsfunktion där man lockas att vägleda sig själv, kan boka tid för rådgivning eller kommer vidare framåt via andra kanaler, säger Annette Rumander och tillägger att målet kort och gott är ett hållbart samhälle.

 

Raimo Vuorinen levererade konkreta tips och viktiga hållpunkter till ålänningarna:

- Samla politiker och företagare till ett möte och belys vad en samlad vägledning kan betyda för samhället. Man måste veta varför man går in för att samordna och omorganisera vägledningen. På Åland kan en tydlig orsak och gemensam ståndpunkt exempelvis vara att bibehålla den mycket låga arbetslösheten och därmed även behålla en god samhällsekonomi.

 

- Innan ni börjar: ta allt i rätt ordning, tänk efter vilket det gemensamma målet är och hur det kan nås. Ingen enhet har ensam hela övergripande ansvaret utan flera behövs. Livslång vägledning är nämligen en sektorsövergripande aktivitet som förutom att primärt hjälpa enskilda individer också har positiva effekter för kommuner, länder och EU som helhet.

 

- Livslång vägledning spelar en central roll även ur ett sociopolitiskt perspektiv. Flertalet studier visar att också organisationer, samhället och nationer gynnas med ekonomisk och social utveckling, sade Vuorinen.

 

Geir Syvertesen utgick från erfarenheterna i Norge och Østfolds fylkeskommun:

- För att skapa något bestående bör alla dra likställt i samma trådar. Ingen bestämmer över den andra. Man måste också enas om att vilja jobba tillsammans mot samma mål. När strukturen är klar och fungerar är det sedan viktigt att inte slå sig till ro utan fortsätta se och skapa utveckling.

 

Syvertesen hävdar att man bör beväpna sig med tålamod i den långa process det är att bygga upp en ny struktur med många aktörer som dessutom förväntas samarbeta.

 

-  Men man får inte ha för mycket tålamod heller. Det gäller också att skynda på, ta ett steg framåt, påminna och entusiasmera. Allt i balans och det är väl där som själva svårigheten kan infinna sig, konstaterade Syvertesen.

 

I Østfolds fylkeskommun började man arbetet med att organisera en samordnad vägledning redan år 2007.

 

- Nu har vi ett fungerande system som påverkas av tidens utveckling och ständigt också därför måste utsättas för utveckling för att inte stelna  i sin form.

 

- Mitt råd till Åland, med erfarenhet från Østfold, är att först bygga upp och tydliggöra ett samarbete. Ingen bestämmer över den andra och ingen kan  åstadkomma något ensam. Formulera också inledningsvis en gemensam målsättning. Man måste vara villig att jobba tillsammans, vara enig. Då lyckas det, hävdar Geir Syvertesens.