”Vapaa sivistystyö rakentaa siltaa koulutukseen”

 

Esitteessä kuusi nuorta kertoo, miten vapaan sivistystyön opinnot innostivat heitä jatkamaan opintojaan. Esitteessä kerrotaan vapaan sivistystyön erityisistä pedagogisista mahdollisuuksista, joihin kuuluvat esim. motivoiva pedagogiikka, motivoivat ja avarakatseiset oppimisympäristöt, tiedollisen oppimisen yhteys henkilökohtaiseen oppimiseen ja oppimisen ja ohjauksen yhdistelmä.

Lataa esite: Dfs.dk