Ø-samarbeid i Østersjøen

Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder.

 
Ø-samarbeid i Østersjøen Johannes Jansson/norden.org

Netværket ø-samarbejde i Østersøen

 

Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder. NVL har derfor med forskellige perspektiver undersøgt og beskrevet, om og i så fald hvordan arbejde med voksnes læring og kompetenceudvikling kan støtte og inspirere til lokal udvikling i yderområder.

 

I 2012 initierede NVL et lokalt tværsektorielt netværk på Bornholm med det formål at afklare interesse og muligheder for at gennemføre et lokalt seminar med inddragelse af nordisk inspiration.

Under arbejdet opstod ideen, at NVL kunne initiere et fælles ø-netværk mellem de tre ø-områder i Østersøen - Bornholm, Gotland og Åland. Tre områder der både er forskellige men også har sammenlignelige potentialer og problematikker.

Ø-netværket blev etableret i 2013. Netværket afholdt første fælles møde d.2. okt., med deltagelse af repræsentanter fra de tre områder.  Formål, struktur og arbejdsplan for netværket blev besluttet.

 

De overordnede formål er

· at medvirke til at styrke ø-områdernes udvikling gennem dialog, ideudvikling og erfaringsudveksling mellem de tre områder

· at afklare om der er interesse for at etablere et videre fælles arbejde med udvikling af voksnes læring og kompetenceudvikling

 

Dette gøres bl.a. ved

· at undersøge og beskrive sammenlignelige og forskellige udfordringer i de tre områder

· at udveksle og synliggøre særlig gode ideer og potentialer for udvikling af ø-områder

· at planlægge, gennemføre og dokumentere tre lokale seminarer på de enkelte øer

· at diskutere, sammenskrive og diskutere resultater, ønsker, ideer og erfaringer fra de tre seminarer

· at planlægge og gennemføre en fælles nordisk ø-konference, hvor resultater, ønsker, ideer og erfaringer perspektiveres

· at afklare om der er basis for videre arbejde, og hvis der er beskrive indhold og form

 

Arbejdets organisering:

I hvert af de tre lokale områder etableres en lokal tværsektoriel arbejdsgruppe, der planlægger og gennemfører det lokale seminar. Deltagere fra de andre ø-områder og evt. NVL inviteres som deltagere og / eller oplægsholdere, når det giver mening.

 

Tre NVL koordinatorer er involveret:

Asta Modig, svensk koordinator, er NVL ansvarlig for Gotland

Viveca Lindberg, ålandsk koordinator er NVL ansvarlig for Åland

Maria Marquard, dansk koordinator er NVL ansvarlig for Bornholm og den fælles nordiske konference