Ø-samfund og uddannelsesdrømme

 
Hanus Toftheyggj i hjemlige omgivelser. Hanus har studeret jura som fjernstudier på Fjarlestrardepilin i Vágur. Privat Hanus Toftheyggj i hjemlige omgivelser. Hanus har studeret jura som fjernstudier på Fjarlestrardepilin i Vágur.

I dag er der talrige muligheder for at uddanne sig via fjernstudier, en uddannelsesform, der rummer utallige muligheder, og især er gavnlig for folk, der er bosat i udkantsområder.

DialogWeb har undersøgt, hvordan beboere og myndigheder i Åland og i Vágur, en mindre bygd i Suðuroy på Færøerne, har grebet fjernuddannelsens muligheder og udfordringer an.

 

Artiklen er forfattet på dansk og svensk.

Drömmen blev sann

Att studera som vuxen är inte alltid ett självklart steg att ta. Trots att viljan finns kan det vara mycket som gör att pusslet blir problematiskt. I Åland tog Ann Eriksson steget och började studera vid Högskolan på Åland, men efter första året kom livet emot och studieuppehållet blev ett faktum. Ann läste sitt första år av sjukskötarutbilningen vid Högskolan på Åland, men möttes av en verklighet där ekvationen studier, familj och ekonomi inte riktigt ville gå ihop.

Som ensamförsörjare förutsatte studiestödet att Ann jobbade extra, men med krav på en daglig närvaro i skolan blev situationen ohållbar, varför hon tog ett studieuppehåll. Småningom bestämde sig Ann för att avbryta studieuppehållet och istället försöka slutföra sina studier på distans via Novia, Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola.

- Jag behövde ett annat upplägg. Mer praktik och 2, 4, 5 närvarodagar i månaden kändes mer som en ”husmorssemester” och så gick det att kombinera med att jobba extra för att få ekonomin att gå ihop. Men jag vet inte hur det hade gått utan stort stöd av mamma. Säger Ann som numera har examensbevis som både sjukskötare och hälsovårdare.

Ann vet inte hur livet skulle ha sett ut om hon inte tagit chansen att läsa utbildningen på distans. Risken att studieuppehållet i slutänden hade betytt avbrutna studier är inte obefintlig. Idag är Ann tacksam över sitt nya jobb på hälsocentralen och konstaterar att distansstudierna var ett bra sätt för henne att studera på.

- Distansutbildning ger frihet, kanske speciellt för vuxna med barn då det går att kombinera studieliv och familjeliv på ett annat sätt säger Ann.

Fler möjligheter

Med it-utvecklingen och flexibiliteten med distansstudier är det rimligt att anta att studieformen blir allt vanligare. Däremot är exakta siffror i det närmaste omöjligt att få fram i den officiella statistiken. De distansstudier som bedrivs och berättigar till studiemedel är en sak, men många läser kortare kurser – eller kurser på halvfart parallellt med arbete, arbetssökning eller familjeliv och hamnar inte med nödvändighet in i statistiken.

- Distansstudier ger fler möjligheter. På Åland kan vi inte erbjuda alla utbildningsvägar. säger lantrådet Camilla Gunell och fortsätter med att berätta att stödet för de åländska vuxenstuderande nu höjs så att fler ska ha råd med omskolning. Det är viktigt att fler kan ta möjligheten till en andra chans eller att byta bana, fortsätter Gunell.

Bättre förutsättningar för vuxenstudier

På Åland har vuxenstudiepenningen länge sett likadan ut, men på senare tid har landskapsregeringen försökt skapa bättre förutsättningar för vuxenstudier generellt genom att bland annat se över vuxenstudiepenningen. Detta har resulterat i att från och med augusti 2016 blir beloppet förhöjt och maximitiden för utbetalning av vuxenstudiepenning förlängs, något som kommer att ge mer utrymme för individen och bättre möjlighet att de facto täcka in en omskolning (från 18 till 27 månader). Tanken är att skapa möjligheter, höja kompetensen och genom distansutbildning också öppna upp till utbildningar i andra former eller som kanske inte finns bland åländska utbildningsarrangörer.

Vágur på Færøerne: Indsats på flere fronter

Vágur er en bygd med 1330 indbyggere, der ligger i Suðuroy, den sydligste ø på Færøerne. Det tager 2 timer med færge fra Suðuroy til Torshavn, hvor Færøernes Universitet og mange af Færøernes andre tilbud om uddannelse er placeret.

I Vágur vil kommunen med Center for Fjernstudier, eller Fjarlestrardepilin, arbejde på flere fronter. Som i mange andre, mindre bygder på Færøerne tæller fraflytning til større pladser også blandt udfordringerne for kommunalpolitikerne i Vágur.

Da hovedårsagen til fraflytningen ifølge borgmester Dennis Holm er uddannelse, besluttede kommunen i 2013 at oprette Fjarlestrardepilin, eller Center for Fjernstudier.

– Vores indsats er på flere fronter. Vi ønsker at give folk en mulighed for uddannelse, vi ønsker at beholde så mange som muligt i kommunen, og vi vil skabe gode rammer for et studiemiljø til dem, der tager uddannelse i Suðuroy, siger Dennis Holm.

Forpligtelser og uddannelseslyst

Under alle omstændigheder er det at være studerende ensbetydende med en stor og selvstændig indsats. Forskellen er, at på universitetet kan man socialisere med andre studerende, mens man ved at følge fjernundervisning er mere alene om udfordringen. Så man oplever ikke den sociale del ved at være studerende, men de, der tager en uddannelse via Fjarlestrardepilin, er typisk på et andet stadie i deres liv, end de yngre fuldtidsstuderende, der er på campus. Mange af dem, der har kontakt med Center for Fjernstudier, har typisk stiftet familie og har fået børn og hus i en ung alder. Med familie og økonomiske forpligtelser er det ikke så nemt for dem at rejse bort for at uddanne sig, og nu har de uddannelseslystne bedre mulighed for at nå målet uden at være nødt til at rykke familien op med rode.

Rammer for studiemiljø

- Her i Vágur har mange studerende typisk arbejde ved siden af studierne, og de mangler det netværk, som kommer af sig selv for dem, der studerer på mere traditionel vis.  Med Fjarlestrardepilin har vi ønsket at skabe rammer, der er med til at facilitere et studiemiljø og give studerende i Suðuroy mulighed for at møde andre i samme situation, fortæller Dennis Holm, der for tiden er i gang med at arrangere et hold for pædagoglæsende.

– Vi har 25 tilmeldte, der er interesseret i at uddanne sig til pædagog, hvis de får mulighed for det uden at skulle rejse fra øen, fortæller Dennis Holm.

Tilbage til hjemstavnen

Efter 5 år i Danmark vendte Hanus Toftheyggj for to år siden tilbage til sin hjembygd, Hvalba, på Suðuroy. Hanus har studeret i Århus, hvor han har taget en bachelor i offentlig administration. Da hans kone fik arbejde som gymnasielærer i Suðuroy, flyttede parret tilbage til hjemstavnen, og efter to års master studier i jura ved Færøernes Universitet er Hanus nu i gang med sit speciale. Han har i løbet af sin master nydt godt af mulighederne for fjernstudier i Vágur.

– I løbet af et semester havde jeg kun et fag, som jeg har fulgt uden at skulle bruge fire timer på transport for at sejle til Torshavn og tilbage igen. Det har fungeret fint, og Fjarlestrardepilin er et godt tilbud, især hvis det ikke er muligt at rejse hjemmefra. Men jeg ville ikke tage en hel uddannelse på denne måde, fordi man kan ikke deltage i det mere sociale studiemiljø, siger Hanus Toftheyggj.

Læs mere om Center for Fjernstudier i Vágur

Av Kristianna Winter Poulsen och Helena Flöjt