10 millioner ekstra til basiskompetanse

 
I forslaget til statsbudsjett for 2007 har bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) blitt økt fra ca. 24,5 millioner NOK til ca. 35,5 millioner. Regjeringen bekrefter dermed sin vilje til å sats på grunnleggende opplæring for voksne i lesing og skriving, regning og IKT. Programmet, som blir forvaltet av Vox, skal bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet samtidig som det skal bidra til at flere kommer inn i eller tilbake til arbeidslivet.