100 år med kvinnelig stemmerett

11. juni 2013 feirer Norge at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Dette markeres på mange ulike måter.

 

Vox lager i samarbeid med TV2 Skole en gratis temasending om stemmerett til bruk i norskopplæringen. Sendingen tar for seg den historiske utviklingen og bakgrunnen for allmenn stemmerett og betydningen av stemmeretten for dagens likestilling. I tillegg får vi et innblikk i hvordan det står til på de samme områdene i andre land. Voksenopplæringsforbundet arrangerer seminar med tittelen Kvinner, makt og kunnskap. Hovedinnleder på seminaret er Torild Skard, sentral kvinnepolitiker, pedagog, psykolog, tidligere stortingsrepresentant og tidligere direktør for kvinnespørsmål i UNESCO. 
 Stemmerettsjubileet feires over hele Norge med en rekke ulike arrangementer. 

Feiringen koordineres av Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet og du kan lese mer om stemmerettsjubileet på portalsiden www.stemmerettsjubileet.no
Hilde Søraas Grønhovd
 E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no