100 millioner ISK til undervisning i islandsk for utlendinger

 
Den islandske regjering besluttet på et möte den 10 november å bevilge 100 millioner islandske kroner i år 2007 til undervisning i islandsk for utlendinger. Ennvidere ble det lagt fram forslag om å opprette spesielt prosjekt for undervisningen og at utdanningsministerien og sosialministerien skulle tilnevne i styret. Målet med prosjektet er å forbedre undervisningen i islandsk for utlendinger. I løpet av de neste tre årene legges det vekt på at hver begynner får undervisning i 200 timer, uavhengig hvor man kommer ifra. Deretter vil man bygge videre slik at alle som bosetter seg på Island kan tilegne seg en viss ferdighet i islandsk. Det er utdannningsministeriet som har ansvar for all den undervisning i islandsk for utlendinger som betales av staten.