100 ord för turismen

Turismens kompetenscenter har sammanställt en lista över vanliga ord som används inom turistbranschen på Island.

 
Foto: haefni.is Foto: haefni.is

Ordlistan finns på tre språk, isländska, engelska och polska och finns både tillgänglig på tryckta affischer samt som websida där anställda inom turismen som inte har isländska som modersmål kan höra uttalet av orden på isländska.

Målet med listan är att öka kunskap i isländska hos utländska födda som arbetar inom turismen med en speciell fokus på branschspråket.

Lista finns tillgänglig här.

Läs mer her.