10/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

Uusi vapaakoulujen tietokeskus avattu

Yksi kansansivistystoimikunnan raportin tuloksista on kansallisen vapaakoulujen tietokeskuksen perustaminen.

Keskuksen tehtävänä on säilyttää ja voimistaa vapaakoulujen ja vapaan sivistystyön perinnettä. Tarkoituksena on luoda systemaattista, tosiasioihin perustuvaa tietoa vapaiden oppilaitosten pedagogisista käytänteistä ja toiminnasta, dokumentoida tätä tietoa ja välittää sitä eteenpäin. Keskuksen kotisivuilla kerrotaan vapaakouluista, alan tuoreista tutkimustuloksista ja ajankohtaisista asioista. Parhaillaan käynnissä on esimerkiksi kehityshanke yhdessäolon merkityksestä kansanopistoille, jonka keskus toteuttaa yhdessä Tanskan kansanopistoyhdistyksen kanssa.  

Lisää tietoa tietokeskuksen verkkosivuilta (tanskaksi): www.videnomfrieskoler.dk/forside

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning

Uusi budjetti – tulevaisuuden turvaaja vai kohtalokas säästökuuri?

Hallituspuolueet, tanskalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit ovat hyväksyneet vuoden 2011 tulo- ja menoarvion. Ministeriön mukaan budjetti on askel kohti kestävää kehitystä: Siinä on varattu 2,4 miljardin kruunun summa käytettäväksi mm. uusiin työharjoittelupaikkoihin, koulutustoiminnan lisäämiseen vuodesta 2011 alkaen sekä elvytyssopimuksesta seuranneiden korkeakoulurahoituksen leikkausten vähentämiseen.

Muilla tahoilla on kuitenkin toisenlainen käsitys budjetista. Työväenliikkeen taloudellisen tutkimuskeskuksen (Arbejderbevægelsens erhvervsråd) tekemän analyysin mukaan budjetti sisältää hallituksen ns. elvytyssuunnitelman seurauksena tutkimukseen ja koulutukseen kohdistuvia säästöjä yli viisi miljoonaa kruunua vuoteen 2013 mennessä. Jo pelkästään nuorisokoulutuksesta leikataan 750 miljoonaa kruunua vuoden 2011 aikana. Verkkolehti A4:n haastattelema Copenhagen Business Schoolin professori Ove Kaj Pedersen näkee mahdollisia ongelmia siinä, että hallitus yhtäältä ylistää kasvufilosofiaa, jonka käyttövoimina ovat tieto ja osaaminen, ja toisaalta leikkaa rajusti koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta. Peruskysymys on, onko tehostaminen mennyt niin pitkälle, että säästöt alkavat vaikuttaa kielteisesti laatuun.
Budjetti on saanut aikaan myös konkreettisia reaktioita. Peruskoulu- ja lukiotason opintoja tarjoavien aikuiskoulutuskeskusten (VUC) järjestö on kutsunut sitä harkitsemattomaksi. VUC-keskusten kahden miljardin kruunun vuosibudjetista leikataan 460 miljoonaa kruunua eli 24 %. Useiden koulutusalan keskusjärjestöjen lehdistötiedotteessa säästökuuria kutsutaan järjettömäksi.

Lisää aiheesta (tanskaksi):
Ministeriön lausunto: Fm.dk
Budjettisopimus: Fm.dk
Työväenliikkeen taloudellisen tutkimuskeskuksen analyysi: Ae.dk (pdf) 
Artikkeli nettilehdessä Ugebrevet A4
Lehdistötiedote: Ucc.dk (pdf)

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi kirja aikuisten oppimisprosesseista ilmestynyt

Aikuisten oppimisprosessit ovat erityisiä. Aikuisilla on vakiintunut identiteetti, kokemuksia työ- ja perhe-elämästä sekä formaalia ja nonformaalia osaamista. He haluavat pystyä käyttämään oppimaansa työpaikallaan, jatko-opinnossaan tai henkilökohtaisen tai sosiaalisen kehityksensä välineenä.

Kirjassa kuvataan aikuisopiskelijoita, heidän edellytyksiään ja motivaatiotaan osallistua koulutukseen sitä tarvitessaan. Siinä ruoditaan oppimisen perusolemusta, aikuisten motivaatiota ja ristiriitaista suhtautumista oppimiseen. Lisäksi kirja kertoo, miten voidaan edistää opitun siirtämistä konkreettiseen käyttötilanteeseen. Tässä tehtävässä opettajan aikuispedagogiset taidot ovat ratkaisevassa asemassa Kirjan kirjoittaja on Bjarne Wahlgren, aikuiskasvatustieteen professori ja Tanskan kansallisen osaamisen kehittämiskeskuksen (NCK) johtaja.

Wahlgren (2010). Voksnes læreprocesser – Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. Akademisk Forlag. Lisätietoa (tanskaksi): www.akademisk.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Näyttötutkinnot yhä suositumpia

Suomalainen näyttötutkintojärjestelmä on viidessätoista vuodessa vakiintunut keskeiseksi aikuisten osaamisen kehittämisjärjestelmäksi. Tilastokeskuksen mukaan 84 400 henkilöä osallistui näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen vuonna 2009, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Näyttötutkintojärjestelmässä voidaan suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto osoittamalla määritelty osaaminen tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinnon suorituksen arvioijista vähintään yhdellä tulee olla suoritettuna näyttötutkintomestarin koulutusohjelma.
18 500 opiskelijaa suoritti näyttötutkinnon vuonna 2009 ja heistä oli naisia 61 prosenttia. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1994.

Aiheesta lisää:
Stat.fi
Spektri

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke käyntiin

Opetusministeri Henna Virkkunen on myöntänyt rahoituksen lukioiden opinto-ohjauksen kehittämishankkeeseen 12 koulutuksen järjestäjälle. Kehittämishankkeen painopiste on opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisessä.

Virkkusen mukaan lukioiden opinto-ohjauksen suurimmat puutteet liittyvät koulujen välisiin eroihin, ohjauksen yksilöllistämiseen ja opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaamiseen.
Jokaiselle lukio-opiskelijalle laaditaan jatko-opintoihin orientoiva henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Tavoitteena on pilotin aikana kehittää toimiva ohjausmalli lukioiden, korkeakoulujen, työvoimaviranomaisten ja työelämän kesken, Virkkunen sanoo
Kehittämispilottien avulla pyritään luomaan pysyviä toimintarakenteita lukioihin ja lukioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä alueen työvoimaviranomaisten ja työelämän välille.

Aiheesta lisää: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: vägledning

Island

Mikä motivoi opiskelemaan, mitä ovat opiskelun esteet?

Työelämän koulutuskeskus FA:n vuosikokous pidettiin 18. marraskuuta. Kokouksessa jaettiin myös vuoden aikuisopiskelijan palkinnot.

Kokouksen ja sen yhteydessä esitellyn vuosikirjan pääteemana oli aikuisten osallistuminen opiskeluun. Kokouksessa oli yli 120 osallistujaa kuuntelemassa esityksiä aikuisten oppimisen esteistä, motivaatiosta ja osallistumisen lisäämiseen pyrkivistä hankkeista. Kokouksessa jaettiin myös vuoden aikuisopiskelijan palkinnot. Joka vuosi palkitaan kaksi aikuisopiskelijaa, ja palkinnot jaettiin nyt neljättä kertaa. Ehdokkaat ovat FA:n yhteistyökumppanien valitsemia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet FA:n järjestämälle kurssille, opinto- tai uraohjaukseen ja/tai aiemmin hankitun osaamisen arviointiin. Tänä vuonna palkinnon saivat Björgvin H. Björgvinsson ja Hjördís Unnur Másdóttir. Palkinnon saajat kertoivat tilaisuudessa oman tarinansa: miten he olivat ylittäneet erilaisia esteitä ja saavuttaneet hyviä tuloksia. Palkinnon tarkoituksena on löytää opiskelijoita, jotka haluavat välittää kokemuksiaan eteenpäin ja motivoida toisia opiskelemaan.

Lisää aiheesta (islanniksi): www.frae.is/forsida/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Uusi laki voimaan

Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti päivän mittaisen konferenssin uudesta aikuisten oppimista koskevasta laista 19. marraskuuta.

1. lokakuuta 2010 voimaan astuneessa uudeessa laissa aikuisten oppiminen määritellään seuraavasti: ”kaikki oppimisen ja ohjauksen muodot ja toimenpiteet, jotka on suunnattu vain vähän formaalia koulutusta saaneiden aikuisten tarpeisiin ja jotka eivät kuulu toisen asteen koulutusta tai korkeakoulu- ja yliopistokoulutusta koskevan lainsäädännön alaisuuteen.”
Aamupäivällä konferenssissa kuultiin esityksiä lain käyttöönotosta ja yhteistyöstä, jota elinikäisen oppimisen keskukset tekevät toisen asteen oppilaitosten kanssa. Iltapäivällä osallistujat jaettiin neljään työpajaan. Työelämän koulutuskeskus FA:n työntekijät käsittelivät työpajassaan FA:n kohderyhmän koulutustarpeita sekä yksilöiden, yritysten että instituutioiden näkökulmista. Onnistuneeseen konferenssiin osallistui noin sata ihmistä.

Lisätietoa: lakiteksti (islanniksi) www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Aikuisten oppimiselle ensimmäinen oma laitos yliopistossa

Norjan teknis- luonnontieteelliseen yliopistoon (NTNU) perustettiin 1. lokakuuta aikuisten oppimisen ja neuvontatieteen laitos.

Aikuisten oppiminen sai nyt ensimmäistä kertaa Norjassa oman laitoksen korkeakouluun. Laitoksen perustamisen taustalla on kasvatustieteen laitoksella toimineen tutkimusryhmän ja aikuisten oppimisen neuvonantajaryhmän yhdistyminen. Uutta laitosta johtaa Dr. Philos Sigvart Tøsse.

Linkki IVR:n nettisivuille: www.ntnu.no/ivr

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Tutkimus muokkaa tulevaisuutta

Hallituksen tutkimuspoliittinen neuvonantajaryhmä on valmistanut katsauksen Ruotsin tutkimusjärjestelmästä. Ryhmän tutkimusraportissa esitetään joukko ehdotuksia, jotka liittyvät mm. koulutukseen, tutkijoiden rekrytointiin, tutkijoiden urapolkuihin, tutkimuksen täsmärahoitukseen ja ruotsalaisen tutkimuksen tason nostamiseen.

Esimerkkejä ehdotuksista:
• Ruotsalaisen tutkimustoiminnan laajentaminen
• Selkeiden laatukannustimien luominen
• Ruotsalaisen tutkimuksen innovaatiovoimien vahvistaminen
• Lisää panostuksia tutkimuksen ”villeihin kortteihin”

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/5146/a/149604
Lisätietoa (englanniksi): PDF

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Oppisopimus – oppia työtä varten

Kansallinen oppisopimustoimikunta on saanut valmiiksi toisen osamietintönsä, jossa käydään läpi kaksivuotisen oppisopimuskokeilun kokemuksia.

Lähes 10 000 nuorta osallistuu syksyllä 2008 alkaneeseen toisen asteen oppisopimuskokeiluun. Ensi vuonna oppisopimustoiminta vakiintuu osaksi uudistettua lukiokoulua. Toimikunnan tekemästä tutkimuksesta ilmenee, että yhdeksän kymmenestä kokeiluun osallistuvasta yrityksestä suhtautuu siihen myönteisesti. Tutkimuksessa mainitaan kolme pääasiallista tekijää, jotka vaikuttavat yrityksen tai organisaation päätökseen ottaa vastaan oppisopimusopiskelijoita: rekrytointi, osallistuminen paikallisyhteisön kehittämiseen ja halu vastata työelämän osaamistarpeisiin.   

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12465/a/155371

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Monet työntekijät osallistuvat henkilöstökoulutukseen

Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla vajaa kaksi miljoonaa ihmistä osallistui jonkinlaiseen henkilöstökoulutukseen.

Luku vastaa 44:ää prosenttia työssä olevista 16–64-vuotiaista. Naiset ja keski-ikäiset kouluttautuvat miehiä ja muita ikäryhmiä enemmän.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Scb.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

A World Worth Living In: Adult Learning and Education – the Key to Transformation

14-17.6.2011, Malmö, Sweden

The Swedish National Council of Adult Education (Folkbildningsrådet) will host the World Assembly of the global adult education organisation, International Council of Adult Education (ICAE). Around 800 people are expected to attend the assembly, which will focus on the role of adult education and folkbildning in the world.

More information on NVL:s Calender Page

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

NVL

Seminaari tarjoaa apua Nordplus-hakemuksen kirjoittamiseen

Nordplus Aikuiskoulutus –ohjelman päähallinnoja, Tanskan opetusministeriön alainen kansainvälisen koulutuksen virasto ja pohjoismainen aikuiskoulutusverkosto NVL tarjoavat ohjausta potentiaalisille Nordplus Aikuiskoulutus -hankerahoituksen hakijoille. Seuraava puiteohjelman hakuaika päättyy 1. maaliskuuta. Järjestäjät painottavat, että seminaari ei ole esivalintatilaisuus vaan tarjoaa ohjeistusta hyvän hakemuksen kirjoittamiseen.

Osallistumiskriteerit ovat seuraavat:
1. Hankeidea liittyy vuoden 2011 painopistealueisiin.
2. Hankekumppanit on löydetty.
3. Hankeidean tulee olla täysin tai lähes valmis tai pitkälle kehitelty.

Aika:  27.1.2011 noin klo  9–16
Paikka:  FUHU, Fiolstræde 44, Kööpenhamina

Seminaariin osallistuminen on ilmaista, mutta osallistuja maksaa itse matka- ja majoituskulut.
 
Ohjelma ja lisätietoa pian saatavissa tältä sivulta:
www.nordvux.net/page/764/nordplusvuxenmotesplatser.htm

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 25.11.2010

NVL:n aloitussivulle