11/2007 NVL Uutisia

 

NVL

Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

Jos laatukysymykset kiinnostavat Sinua, merkitse kalenteriisi 14. – 15. toukokuuta. NVL järjestää tuolloin Nynäshamnissa Tukholman lähellä konferenssin, jonka aiheena on laatu aikuisten oppmisessa.
Opetuksen saatavuuden, organisoinnin ja tarjonnan laatu on tulossa yhä tärkeämmäksi tekijäksi, kun aikuisille pyritään järjestämään heidän itsensä ja yhteiskunnan tarvitsemaa osaamista.  Pohjoismainen verkosto on keskustellut laadusta aikuisten oppimisessa ja siitä, mitä se oikeastaan merkitsee. Konferenssissa verkosto esittelee kokemuksiaan ja ehdotuksiaan.  Esityksissä käsitellään esimerkkejä ja kokemuksia, toimintatapoja ja -rakenteita sekä laatuindikaattoriaiheista tutkimusta. Konferenssikutsu, ohjelma ja käytännön tietoa lähetetään helmikuussa.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norden

Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

Tuhannet eri maista kotoisin olevat aikuiset osallistuvat Pohjoismaissa koulutukseen saadakseen tärkeät perustaidot, joiden avulla he voivat osallistua aktiivisesti koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Pohjoismainen lukutaitoverkosto Alfarådet perustettiin, jotta näistä aikuisista saataisiin lisää tietoa. Vuosina 2006–2007 verkosto kartoitti Pohjoismaissa annettavaa aikuisten lukutaito-opetusta. Kartoituksessa haluttiin tietoa niistä maahanmuuttajista, jotka ovat käyneet koulua hyvin vähän tai eivät ollenkaan. Verkosto vertaili eri maita koulutuksen organisoinnin, kattavuuden, vastuunjaon ym. tekijöiden osalta. Raportissa ilmenee myös, miten poliittinen päätöksenteko vaikuttaa koulutukseen.
Raportin päätavoitteena on, että lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen koulutustilanteesta saatu tieto voi osaltaan auttaa meitä luomaan yhteistä kokemus- ja tietopohjaa pohjoismaisen koulutus- ja demokratia-alueen perustaksi. 
Raportti: www.nordvux.net/page/406/alfabetiseringinorden.htm
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Norden

Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille

Ammattikuljettajille suunnattu e-kurssi palkittiin
Tanskalainen korkeakoulu Vitus Bering Danmark on kehittänyt linja-auton ja kuorma-auton kuljettajille mobiilipohjaisen e-kurssin, jonka aiheena on energiaa säästävä ajotapa. Kuljettajat saavat kännykän ja iPodin kautta videopätkiä ja teksti- ja äänipohjaisia oppimateriaaleja. Kurssi on ajan ja paikan suhteen äärimmäisen joustava. Kuljettajat voivat käyttää lakisääteisiä lepoaikojaan kurssimoduulien sisältämien esimerkkien ja selitysten opiskeluun missä tahansa maailmassa. Istuuduttuaan taas ratin taakse he voivat harjoitella oppimaansa käytännössä. Arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu mittaamalla, kuinka paljon polttoainetta kuljettajat säästävät ajaessaan. Boldic Award on pohjoismaalais-baltialainen palkinto, joka myönnetään etäopetuksessa ansioituneelle taholle.
Lisätietoa: www.nade-nff.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Danmark

100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

Uudet aikuisohjausverkostot yksinkertaistavat ohjaustarjontaa
Tanskan opetusministeriön vuonna 2006 aloittama ohjauskokeilu on osoittautunut menestykseksi.  Kohderyhmänä olivat yritykset, jotka eivät yleensä käytä jatko- ja täydennyskoulutuspalveluita. Kokeilun aikana yritykset ovat osallistuneet teematapaamisiin ja strategisen osaamisen kehittämisen verkostoihin. Lisäksi työntekijöiden osaaminen on arvioitu yksilöllisesti, heille on tehty oppimissuunnitelma ja he ovat osallistuneet kursseille. Nyt ministeriö on päättänyt käyttää 100 miljoonaa kruunua aikuisten ohjauspalvelutarjonnan selkeyttämiseen. Vastaisuudessa ainoana kanavana ohjauspalveluihin toimivat ”aikuisohjausverkostot”, joihin kuuluu aikuis- ja jatkokoulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Hiljattain perustetut 22 verkostoa kattavat koko maan.
Lisää aiheesta: www.uvm.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

VUE (Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning) on useiden eri korkeakoulujen perustama uusi tietokeskus, joka saa tukea Tanskan opetusministeriöltä. VUE:n tehtävänä on luoda, kehittää, ja välittä tietoa ohjauksesta erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla. Tietoa VUE:n hankkeista, tehtävistä ja uutisista osoitteessa www.vejledning.net.
Kontakt: Videncenterleder Carla Tønder Jessing, ctj(ät)cvumidtvest.dk.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: vägledning
Danmark

Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina

Mielenkiintoinen artikkeli vapaasta sivistystyöstä ja eri kulttuurien välisistä kohtaamisista pohtii kansanopistojen mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurikohtaamisten vaikuttajina.
Artikkelin ovat kirjoittaneet kolme Tanskan kansanopistoyhdistyksen työntekijää. Siinä todetaan muun muassa, että vapaan sivistystyön tulevaisuus on riippuvainen sen kyvystä toimia kulttuurikohtaamisten asiantuntijatahona. Artikkelin mukaan ”kulttuurikohtaamisten suhteen kansansivistys on polkenut paikallaan viimeisten kymmenen vuoden ajan (…)”.
Lisäksi todetaan: ”Haasteena on näyttää nuorille, että kansanopistot ja vapaan sivistystyön organisaatiot ovat valmiita luomaan ympäristöjä, joissa moninaisuus on vahvuutta, jossa yksilön kulttuurisia edellytyksiä kunnioitetaan, ja jossa tanskalaisuus määritellään laajemmin kuin julkisessa keskustelussa. Toivomme, että kohtaaminen voi laajentaa näköaloja molempiin suuntiin, sillä jokaisen yhteisön, myös tanskalaisen yhteiskunnan, on jatkuvasti kehityttävä ja määriteltävä ja uudelleenarvioitava identiteettiään taatakseen jatkossakin olemassaolonsa edellytykset.”
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Finland

Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden hankkeena julkaistaan tänään Seppo Niemelän raportti Toteutumattomat oikeudet. Se kartoittaa järjestöjen näkemyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta.

Kirjan tavoitteena on herättää julkista keskustelua siitä, miten voitaisiin lisätä syrjintää kokevien ryhmien osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Hanke on samalla kokeilu, jolla pyritään tukemaan kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusta.
Toteutumattomia oikeuksia kartoitettiin kuulemalla järjestöjä kymmenessä eri tilaisuudessa. Tärkeiksi yhdenvertaisuuden ongelmiksi kuulemisten pohjalta nousivat lasten ja vanhusten, maahanmuuttajien sekä saamelais- ja romanivähemmistöjen asemaan liittyvät epäkohdat. Myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt joutuvat usein syrjityiksi tai kokevat olevansa yhteiskunnassa näkymättömiä. Raportissa Niemelä ehdottaa keinoja, joilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja saada oikeudet toteutumaan.
Linkki työministeriön sivulle.

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

PISA 2006: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

Suomalaisoppilaiden osaaminen luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa on huipputasolla. Luonnontieteissä ja matematiikassa suomalaisoppilaat ovat OECD-maiden parhaita ja lukutaidossa toiseksi parhaita. PISA 2006 -tutkimuksen pääalueena oli luonnontieteellinen osaaminen.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/12/pisa.html?lang=fi
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Ministeri Sarkomaa jakoi kansalaisopistojen laatupalkinnot

Opetusministeri Sari Sarkomaa jakoi tiistaina opetusministeriön myöntämät laatupalkinnot kansalaisopistoille. Vuonna 2007 laatupalkinnon saivat Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto ja Helsingin aikuisopisto. Laatupalkinnon suuruus on 30 000 euroa. Vuoden 2007 laatupalkintojen erityisteemana oli kansalaisopistojen kielikoulutus.
Linkki Opetusministeriön sivulle.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012

Koulutuksen kehittämisessä painotetaan lähivuosina tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan työvoiman varmistamista, korkeakoulujen kehittämistä sekä opetushenkilöstön osaamisen turvaamista. Valtioneuvosto päätti kehittämislinjoista 5. joulukuuta hyväksymällä periaatepäätöksenä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2007-2012.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/12/kesu.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

Islantilainen Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Työelämän koulutuskeskus) myönsi marraskuussa kahdelle ansioituneelle aikuisopiskelijalle oppimislähettiläs-tunnustuksen. Kunniakirjan ja kukituksen lisäksi palkitut saivat kannettavat tietokoneet ohjelmineen. Oppimislähettiläät valittiin tänä vuonna ensi kertaa.
Toinen palkinnon saajista on Elín Þór Björnsdóttir. Hän ehdotti tietyn kurssin järjestämistä läheisessä oppimiskeskuksessa ja kokosi oma-aloitteisesti tarvittavan määrän osanottajia. Toinen oppimislähettiläs on maatalousyrittäjä Kornína Óskarsdóttir, joka teki aloitteen maanviljelijöille suunnatusta neuvontatoiminnasta.
Elinikäisen oppimisen keskukset nimeävät oppimislähettiläs-palkintoehdokkaat. Ehdokkaaksi voidaan nimetä aikuisoppija, joka muun muassa:
• on ansioitunut esim. menestymällä opiskelussa tai suorittamalla loppuun opinnot
• on toiminut oma-aloitteisesti ja rohkeasti vaikeuksista (esim. oppimisvaikeuksista) huolimatta
• pystyy edustamaan ryhmäänsä mm. kokouksissa ja kertomaan kokemuksistaan medialle jne.
Englanninkielistä tietoa FA:sta www.frae.is//default.asp?webid=5
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

Tutkimuspohjainen koulutusohjelma aikuisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä.
Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma alkaa syksyllä 2008 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetissa (NTNU) Trondheimissa. Opetus on tutkimuspohjaista, ja koulutus johtaa maisterin tutkintoon. Koulutusohjelma soveltuu myös henkilöille, joilla on työkokemusta aloilta, joilla aikuisten oppimisen ja osaamisen ymmärrys on tärkeää. Täyspäiväisesti opiskellen koulutusohjelman voi suorittaa kahdessa vuodessa ja osa-aikaopiskeluna pidemmän ajan kuluessa. Koulutuksen järjestää yliopiston elinikäisen oppimisen yksikkö NTNU ViLL. Lisätietoa saat Liv Finbakilta (liv.finbak(ät)svt.ntnu.no) tai osoitteesta www.ntnu.no/vill
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.fi
Norge

Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa

Vankien ja tuomistuinkäsittelyä odottavien koulutukseen uutta sisältöä.
Uusi hanke tekee opitun tunnustamista tunnetuksi ja edistää sen käyttöä kriminaalihuollon järjestämässä koulutuksessa. Tavoitteena on suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen koulutus. Voxin koordinoima hanke käynnistetään ensin kokeiluluontoisesti viidessä läänissä (fylke). Lisätietoa osoitteesta  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2475
Kontaktihenkilö on hankepäällikkö Åge Hanssen, age.hanssen(ät)vox.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

Konferenssi pidetään 10.–11. maaliskuuta 2008 Tukholmassa. Ohjelmaan kuuluu sekä laaja-alaisia luentoja, jotka antavat kokonaiskuvan aiheeseen, että konkreettisia työpajoja, seminaareja ja pienimuotoisempia luentoja. Konferenssia täydentävät idea- ja yritysesittelyt. Konferenssin esiintyjiin kuuluvat mm. opetusministeri Jan Björklund sekä integraatio- ja tasa-arvoministeri Nyamko Sabuni.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu

Ruotsin hallitukselle luovutettiin hiljan selvitys kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustamisesta Ruotsissa. Tämänhetkisen järjestelmän ongelmana on, että Ruotsissa työskentelyyn tarvittavan kelpoisuuden saaminen kestää usein turhan kauan.
Selvityksessä ehdotetaan muutoksia tunnustamisprosessiin osallistuvien tahojen väliseen vastuunjakoon. Tärkeimpänä toimenpiteenä esitetään, että joukko oppilaitoksia saisi tehtäväkseen järjestää täydennyskoulutusta henkilöille, joiden koulutus ei täytä Ruotsin sosiaalihallituksen kelpoisuusvaatimuksia.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Åland

Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama kotoutumistoimikunta (Integrationskommittén) on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Raportissa todetaan, että vuoden 2006 väestönkasvu johtuu pääosin muuttoliikkeestä. Eniten muuttovoittoa on saatu Pohjoismaiden ulkopuolisista maista.
Ahvenanmaalle muutti ihmisiä yhteensä 32 maasta. Pohjoismaiden ulkopuolisista maista muuttajia tuli eniten Latviasta, Virosta ja Romaniasta. Vuonna 2006 Ahvenanmaan asukkaat puhuivat yhteensä 48:aa kieltä. Maahanmuuton myötä syntyneiden uusien tarpeiden täyttämiseksi toimikunta ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:
• Virkamiesten täydennyskoulutus: Vuoteen 2008 mennessä jokaisessa virastossa tulee olla vähintään yksi viranhaltija, joka on saanut koulutuksen tulokkaiden vastaanottamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä viranhaltijat tekevät yhteistyötä virastorajojen yli.
• Kehitetään perustietopaketti, jossa on tietoa muun muassa kielikoulutuksesta ja muusta tarjolla olevasta opastuksesta.
• Kehitetään kotoutumiskoulutus, joka antaa aikuisille maahanmuuttajille kielellistä, yhteiskunnallista ja kulttuurista osaamista, jonka avulla he pärjäävät arjessa uudessa ympäristössään. Kotoutumiskoulutukseen voi kuulua myös työharjoittelua, työelämävalmennusta ja -koulutusta. Ruotsin kielen opetus toteutetaan joustavasti: Opetusta on sekä päivisin että iltaisin eri alueilla, ja lisäksi kursseja järjestetään yrityksissä.
• Opitun tunnustamisen kehittämistyötä nopeutetaan niin, että tulokkaiden koulutus ja muulla tavoin hankittu osaaminen saadaan dokumentoiduksi mahdollisimman pian.
Lue lisää
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax
Mer om: invandrare
God Jul och Gott Nytt År
Glædelig Jul og Et Godt Nytår
Gleðileg Jól og Farsælt komindi ár
Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
God Jul og Godt Nyttår
Gledilig Jól og Gott Nyttár
Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi
Merry Christmas and Happy New Year
nmr_fi


Otsikot 20.12.2007


NVL
Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?


POHJOISMAAT
Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille


TANSKA
100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina


SUOMI
Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

PISA 2006: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

De kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012


ISLANTI
Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle


NORJA
Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa


RUOTSI
Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu


AHVENANMAA
Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla