11/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

Autististen nuorten IT-koulutus – ”uutta luova innovaatio nuorisokoulutusjärjestelmässä”

Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut Asperger-henkilöille suunnitellun AspIT-koulutuksen, jonka on kehittänyt AspIT osaamiskeskus.

Laadunvarmennuksen edistämiseksi muut koulutuksentarjoajat voivat käyttää koulutusmallia ja koulutuksen nimeä vain AspIT-keskuksen luvalla. EVA:n arviossa todetaan, että koulutuksella on hyvin myönteisiä vaikutuksia, että se osaa ottaa huomioon ja kehittää osallistujien erityiskykyjä, ja että osallistujien työ- ja harjoittelupaikoilla on oltu hyvin tyytyväisiä heidän osaamiseensa.

Lisätietoa aiheesta (tanskaksi):
Tietoa AspIT-keskuksesta ja koulutuksesta: www.aspit.dk/index.php?id=2
EVA:n lehdistötiedote
Lataa EVA:n arviointiraportti

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi kansansivistysaalto

Kirjastojen ja kansansivistyksen välinen yhteistyö saattaa synnyttää uuden kansansivistysaallon. Tätä mieltä on koulutus- ja kulttuurialan johtotehtävissä työskentelevien yhdistys, joka painottaa paikallisyhteisössä tapahtuvaa oppimista ja yhteisöllisyyttä.
Yhdistyksen vuosikokouksessa julkistetussa kirjassa kuvaillaan eri tapoja, jolla vapaa sivistystyö voi tehdä yhteistyötä paikalliskirjastojen kanssa ja siten edistää oppimista tietoyhteiskunnassa. Tanskankielisen julkaisun voi ladata seuraavasta linkistä: PDF
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning

VEU-aikuiskoulutuskeskukset hyvään alkuun

Tammikuussa 2010 Tanskaan perustettiin 13 VEU-aikuiskoulutuskeskusta. Tarkoituksena on luoda opiskelumahdollisuuksia erityisesti uusille VEU-järjestelmän käyttäjille ja antaa parempi yleiskuva koko opintotarjonnasta.

Kunkin VEU-keskuksen isäntäorganisaatiolla on lisäksi erityinen koordinaattorin rooli yrityskontaktien luomisessa, markkinoinnissa ja tutkimusten toteuttamisessa. VEU-keskusten toiminta tulee edellyttämään oppilaitosyhteistyötä. Näin ollen se voi haastaa perinteisen toimintatavan, jossa kukin oppilaitos toimii pääosin itsenäisesti.  Koulutuksen arviointilaitos EVA:n puoliväliarvion mukaan VEU-prosessin alku on sujunut pääosin myönteisesti, joskin haasteista keskustellaan edelleen.

Lisätietoa (tanskaksi):
Uvm.dk
Eva.dk
Lataa raportti tästä: Eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Ammattikorkeakoulujen rahoitus esitetään siirrettäväksi valtiolle

Vastuu ammattikorkeakoulujen rahoituksesta esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan valtiolle ja kaikki ammattikorkeakoulut tulisi tehdä osakeyhtiöiksi. Ehdotus sisältyy opetusministeri Henna Virkkuselle luovutettuun selvitykseen.

Kuntien osuus ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on nykyisin runsaat puolet. Valtion talousarvioesityksessä 2011 ammattikorkeakoulujen kustannukset ovat runsaat 900 miljoonaa euroa, joista valtio maksaa runsaat 400 miljoonaa euroa ja kunnat loput.
Selvityksessä esitetään lisäksi siirtymistä merkittävästi suurempaan tulosohjaukseen. Nykyinen rahoitus perustuu kustannuksiin, mikä voi houkuttaa kustannusten lisäämiseen.
Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, joissa perustutkintoa suorittavia opiskelijoita on 115 000 ja jatkotutkintoa suorittavia 5 600. Ammattikorkeakoulujen valtionosuusrahoitus määräytyy laskennallisten opiskelijamäärien ja suoritettujen tutkintojen määrien perusteella.

Aiheesta lisää: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Suomi jälleen PISA-tutkimuksen kärjessä

Suomalaisnuorten lukutaito, matematiikan osaaminen sekä luonnontieteiden osaaminen on PISA 2009 -tutkimuksen mukaan jälleen huipputasoa.

Päätutkimusalueena olleessa lukutaidossa suomalaisoppilaiden keskiarvo oli kolmanneksi paras Shanghain sekä Korean jälkeen. Matematiikan osaamisessa Suomen keskiarvotulos oli OECD-maista toiseksi paras ja kaikista osallistujista kuudenneksi paras. Luonnontieteiden osaamisessa suomalaisnuorten tulos oli Shanghain jälkeen toiseksi paras.
Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt jonkin verran vuoden 2000 PISA-tutkimukseen verrattuna, mutta se on edelleen OECD-maiden kärkeä. Tytöillä on huima etumatka lukutaidossa, mutta koulujen väliset erot ovat edelleen pieniä.

Aiheesta lisää: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Lisää aikuisten oppimisen yhteistyötä, uusi palvelusopimus työelämän koulutuskeskukselle

Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, ammattiliittojen keskusjärjestö, julkisen sektorin työntekijöiden ammattiliitto, elinkeinoelämän keskusliitto, valtionvarainministeriö ja kuntaliitto allekirjoittivat 24. marraskuuta julistuksen, jossa ne lupasivat entistä tiiviimmässä yhteistyössä pyrkiä nostamaan väestön koulutustasoa ja lisäämään osallistumista työelämään ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

Sopimuksen osapuolet aikovat työskennellä määrätietoisesti vähentääkseen pelkän peruskoulun suorittaneiden osuuden työvoimasta niin, että  vuonna 2020 se on enintään 10 %. Tavoitteen saavuttamiseksi aikuisten oppimista tuetaan. Uusi laki aikuisten oppimisesta tuli voimaan 1. lokakuuta tänä vuonna. Osapuolet sopivat myös, että aikuisopintojen hyväksilukeminen toisen asteen opinnoissa on varmistettava ja että halukkaille on järjestettävä mahdollisuus täydennyskoulutukseen.
Samassa yhteydessä työelämän koulutuskeskus FA ja opetus- ja kulttuuriministeriö allekirjoittivat myös uuden palvelusopimuksen aikuiskoulutusalan palveluista. Uuden aikuisten oppimista koskevan lain perusteella sopimuksessa FA:n vastuulle siirtyy useita uusia tehtäviä.

Julistus ja palvelusopimus (islanniksi) osoitteesta:
www.frae.is/um-fa/thjonustusamningar/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Estääkö teknologia sopeutumista?

Lisääntyvä teknologian käyttö vaikeuttaa integroitumista opiskeluympäristöön ja sosiaalisiin ympyröihin Oslon korkeakoulussa

Muun muassa tästä aiheesta puhui aloituspuheenvuorossaan apulaisprofessori Anne Birgitte Leseth Oslon korkeakoulun ammattien tutkimuksen keskuksesta viikolla 47 pidetyssä konferenssissa ”Intercultural meetings within institutional borders”. Konferenssin tavoitteena oli nostaa esiin oppilaitoksissa tapahtuvia kulttuurien välisiä kohtaamisia.
Lesethin mukaan viestintäteknologia kuten internet, sähköpostit ja chatti tehostavat työskentelyä korkeakoulussa, mutta niistä seuraa myös, että ihmiset tapaavat harvemmin kasvotusten.

Lisätietoa (norjaksi): Hio.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Kansainvälinen koulutusmalli hitsareille

Teollisuusoppilaitos käyttää joustavaa koulutusta kansainvälisessä hitsauskoulutuksessa.

Koulutusmallin kehittämiseen ovat osallistuneet Corroweld AS, Aker Stord ja Vitec.
Tämän kansainvälisen hitsauskoulutuksen ohjeistuksen on laatinut ja arvioinut International Institute of Welding. Ohjeistuksen avulla pyritään harmonisoimaan hitsarien koulutuksen teoria- ja käytäntöopetus ja näyttökokeet kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoa (norjaksi): Norskindustri.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Uutta tietoa yrittäjyydestä

Miksi kaksi kolmesta norjalaisyrittäjästä on miehiä? Muun muassa tähän kysymykseen etsitään vastausta MER-tutkimusohjelman kolmessa uudessa hankkeessa.

Norja pärjää melko hyvin eurooppalaisissa yrittäjyystilastoissa, mutta yrittäjien määrää halutaan silti lisätä. Tarvitsemme tietoa yrittäjyyden esteistä ja edistäjistä, mutta tällä hetkellä alan tutkimus on hajanaista ja riittämätöntä, sanoo tutkimusneuvoston vanhempi neuvonantaja Hanne Mari Førland.

Lisätietoa (norjaksi): Forskningsradet.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sama palkka samanarvoisesta työstä

Marraskuun 26. päivänä 2010 hallitus teki uuden suurkäräjäilmoituksen samanpalkkaisuudesta. Ilmoitus on tulosta samapalkkaisuustoimikunnan vuonna 2008 esittämistä johtopäätöksistä.

Suurkäräjäilmoituksessa esitetyt toimenpide-ehdotukset lyhyesti:
• Samapalkkaisuusoikeuden toteutumisen tehokas seuranta
• Tasa-arvoisen vanhemmuuden edistäminen
• Tasaisemman sukupuolijakauman takaaminen koulutuksessa ja työelämässä
• Ei-vapaaehtoisen osa-aikatyön vastaisten toimenpiteiden tehostaminen
Tasa-arvolain 5 §:ssa säädetään, että samassa työpaikassa työskenteleville naisille ja miehille tulee maksaa yhtä suurta palkkaa samasta tai samanarvoisesta työstä. Asetuksen mukaan palkan suuruuden tulee määräytyä samalla tavoin työntekijän sukupuolesta riippumatta. Miten samanpalkkaisuusperiaate tulee tarkkaan ottaen ymmärtää, ja miten ratkaistaan, onko työ ”samanarvoista”?

Lisää aiheesta (norjaksi): Hsh-org.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Kuusi kymmenestä norjalaisesta töihin tai opiskelemaan pätevöitymisohjelman avulla

Pätevöitymisohjelman vuoden 2009 tilastot kertovat, että yli 60 % ohjelman loppuun suorittaneista sai työ- tai opiskelupaikan.

NAV:in järjestämä pätevöitymisohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat vaarassa jäädä pitkäksi aikaa sosiaaliavustusten varaan. Tarkoituksena on työllistää mahdollisimman monta. Osallistuminen on edellytyksenä sosiaaliavun saamiselle, ja osallistujia seurataan. Kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt, joilla on merkittävästi alentunut työkyky ja jotka saavat vain vähän tai eivät lainkaan Norjan kansaneläkelaitoksen myöntämiä etuuksia. Kohderyhmään kuuluvilla on usein myös esim. terveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia. 

Lisää aiheesta (norjaksi): Ks.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Aikuiskoulutus muuttuu – uudistuksia tulossa vuonna 2012

Ruotsin koulutusjärjestelmä käy parhaillaan läpi suuria muutoksia: uusi koululaki, uusi arvosteluasteikko, uudet opetussuunnitelmat jne. Aikuiskoulutuksen osalta uudistukset astuvat voimaan vuonna 2012.

Kouluvirasto on laatinut esitteen, jossa käsitellään lyhyesti aikuiskoulutussektoria koskevia muutoksia ja toiminnan kehittämiseen liittyviä haasteita.

Tilaa tai lataa (ruotsinkielinen) esite tästä: www.skolverket.se/sb/d/4019

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Suuria muutoksia sivistysliittojen toimintaan

Ruotsissa on meneillään paradigman muutos, joka tuo mukanaan sivistysliitoille suuria haasteita, mutta myös suuria mahdollisuuksia. Valtiolta siirtyy tehtäviä aluehallinnolle, kuntatasolle perustetaan yhteistyöelimiä ja taloudellisia resursseja jaetaan alueellisesti.

Keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa käydään, jotta uusia toimintaympäristöjä ja yhteistyön muotoja syntyisi. Eri puolilla maata tullaan tekemään erilaisia ratkaisuja.

Aiheesta lisää (ruotsiksi): www.studieforbunden.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Uusi yhteistyösopimus Islannin, Grönlannin ja Färsaarten välille

Pohjoismaiden ministerineuvoston marraskuisessa tapaamisessa Reykjavikissa Länsi-Pohjolan kolme kulttuuriministeriä  sopivat tiiviimmästä kulttuuriyhteistyöstä. Islannin Katrin Jakobsdóttir, Grönlannin Mimi Karlsen ja Färsaarten Helena Dam á Neystabø allekirjoittivat sopimuksen, johon kuuluvat seuraavat kolme painopistealuetta:
2012: Kestävää kehitystä tukeva koulutus – nonformaalit koulutusmahdollisuudet.
2013: Toiminta ja uudistukset syrjäisillä alueilla.
2014: Taiteilijoille ja kulttuurialan työntekijöille suunnatut vaihto-ohjelmat

Lisätietoa (fääriksi) linkistä Mmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Merenkulkualan koulutuksiin rakennemuutoksia vuonna 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön 7.12. julkaistussa lehdistötiedotteessa kerrotaan, että elokuusta 2012 alkaen perämiehen ja konemestarin tutkinnot  muutetaan alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi ja siirretään osaksi Färsaarten yliopistoa. Samassa yhteydessä muita merenkulkualan koulutuksia siirtyy  Torshavnin konemestari- ja perämieskoulusta Klaksvikiin, jossa merenkulkualan oppilaitos ja tekniikan alan oppilaitos ottavat yhteisvastuun niistä.  

Lisätietoa (fääriksi) linkistä: Mmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Europa

Bruges Communiqué: Education Ministers back Commission strategy for vocational training

Androulla Vassiliou, the European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, welcomed the adoption of the 'Bruges Communiqué', a package of objectives and actions to increase the quality of vocational training in Europe by making it more accessible and relevant to the needs of the labour market.

Commissioner Vassiliou said: "I am delighted that 33 European countries, employers and unions are backing the Commission's strategy to make vocational training a more modern and attractive learning option. Vocational training needs to fulfill two central objectives:
- to contribute to employability and economic growth on one hand,
- to respond to larger societal challenges, in particular social cohesion, on the other.”

At present, about half of all students in upper secondary education in the EU choose vocational programmes. There are, however, significant differences between countries, with enrolment rates ranging from less than 15% in some to nearly 80% in others.

Bruges Communiqué: a vision for the next decade

The Bruges Communiqué presents a vision of a modern and attractive vocational training system which ensures:
• Maximum access to lifelong learning so that people have opportunities to learn at any stage in life and by making routes into education and training more open and flexible
• More opportunities for experience and training abroad to boost language skills, self-confidence and adaptability
• Higher quality courses, providing the right skills for specific jobs,
• More inclusion and access for disadvantaged people,
• Creative, innovative and entrepreneurial thinking.

To find out more: Full text of the Bruges Communiqué (pdf)

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

NVL:n ”innovatiivinen best practice” -kilpailun voittajat palkittiin

Palkinnot jaettiin konferenssissa, joka käsitteli käytäntöön perustuvaa tietoa ja tietoon perustuvaa käytäntöä aikuiskoulutuksessa. Konferenssin olivat järjestäneet Tanskan opetusministeriö, EVA-arviointilaitos, kansallinen osaamisen kehittämiskeskus, NCK ja NVL.
 
Palkinnot annettiin seuraaville hankkeille:

”Kunstgreb”: taiteilijoiden ja yritysten välinen ainutlaatuinen yhteistyöhanke, jonka kehittivät Tanskan taiteilijaliitto ja konsulttiyritys Wischmann Innovation yhdessä 60 yrityksen kanssa.
”Flow”: Formaalin sektorin aikuiskoulutuskeskuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen välinen yhteistyöhanke, jossa nuoret saivat mahdollisuuden sisällyttää vapaan sivistystyön opintoja toisen asteen HF-tutkintoonsa. Näin opiskelijat pystyivät käyttämään vapaan sivistystyön opintojen antamaa motivaatiota formaalin sektorin opinnoissaan.
”Kollegaohjaus – innovatiivinen osaamisen kehittäminen psykoedukaation alalla” Yhteistyöhanke, johon osallistuvat Roskilden yliopisto, Tanskan kasvatustieteellinen yliopisto ja Fjordenin sairaala.

www.nordvux.net

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Distans-verkoston webinaarit ja symposiumit vuonna 2011

Distans on NVL:n temaattinen IKT-verkosto, jonka tavoitteena on edistää kokemusten vaihtoa tietoteknisten metodien ja työkalujen käytöstä aikuiskoulutuksessa oppimismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Vuodeksi 2011 ryhmä on suunnitellut viiden webinaarin sarjan. Webinaareja järjestetään tammikuusta toukokuuhun aina kuun 18. päivänä klo 14 Suomen aikaa. Tammikuun teema on sosiaalinen media, ja mukana on Nordistin edustaja Hróbjartur Árnason.

Lisäksi Distans aikoo järjestää symposiumeja, joissa pohditaan miten IKT:n ja joustavien oppimismahdollisuuksien avulla voidaan luoda opiskelumotivaatiota, synnyttää uusia oppimistilaisuuksia ja nostaa väestön koulutustasoa syrjäisillä alueilla. Ensimmäinen symposiumi järjestetään 8. maaliskuuta 2011.

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Discussion about the NQFs in Europe

Different countries in Europe proceed with the development and implementation of their NQFs at a different pace. The importance of creating a common language in Europe for interpreting the learning outcomes and the important role of validation in this respect was emphasized by all the key-note speakers and many participants during the conference in Brussels in November this year.

The conference participants actively shared their experiences during the round-table sessions and commented on the presented examples of NQF implementation. A selection of views from the European adult education organizations and education authorities is presented in the interviews with the conference participants from Ireland, Germany, Sweden, Greece and Macedonia. And much more information is available in the report from the EAEA / NVL Conference 2010 “The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs)”.

Link to Conference report

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Ohjaus harvaanasutuilla alueilla

Miten ohjauspalveluiden saatavuus varmistetaan harvaanasutuilla alueilla Pohjoismaissa? Minkälaisia kokemuksia on metodeista ja työkaluista?

Mm. näitä kysymyksiä pohdittiin pohjoismaisessa yhteistyöseminaarissa ”Vägledning på glesbebyggda områden”, joka pidettiin Islannissa 26–29.9.2010.
Seminaarin järjestivät NVL, Nordisk Forening for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (NFUE) ja Center for Vejledning i Grønland (CVG).

Seminaariraportti ja seminaarissa pidetyt esitelmät ovat nyt saatavissa NVL:n Teema-sivulla.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 16.12.2010

NVL:n aloitussivulle

God Jul och Gott Nytt År

Glædelig Jul og Et Godt Nytår

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

God Jul og Godt Nyttår

Gledilig Jól og Gott Nyttár

Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi

Merry Christmas and Happy New Year