11,8 miljoner euro för utveckling av den grundläggande utbildningen

 
Effektiviserat stöd och specialstöd beviljas 233 kommuner, totalt 7,4 miljoner euro. 116 kommuner och 20 privata utbildningsanordnare får totalt 4,4 miljoner euro, berättade undervisningsminister Sari Sarkomaa på fredagen vid Finlands vetenskapsakademis 100-årssymposium i Jyväskylä.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/02/pop.html?lang=sv