1/2007: Vägledning

 
DialogWeb logo

1/2007: VägledningLedare / Pääkirjoitus / Editorial

Finland

Nytt vägledningscenter startar i Jyväskylä

En stor utmaning är bland annat tillgänglighet, vägledning för vuxna i förvärvsarbete och ett effektivare utnyttjande av IKT, säger specialforskare Raimo Vuorinen.
Vid Jyväskylä universitet grundades för ett år sedan ett kompetenscenter för livslång vägledning, Centre for Lifelong Guidance Expertise, som skall fungera som en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet. Centret är ett svar på den resolution om livslång vägledning som antogs av EU:s undervisningsministrar år 2004.
Läs mer »


Danmark

Store huller i voksenvejledningen

Foto: Nikolaj Bock /norden.org
Mange mennesker får efter en årrække på arbejdsmarkedet lyst til eller brug for at justere kurs. Men adgangen til individuel, uafhængig karrierevejledning halter i dag overalt i de nordiske lande, viser en kortlægning af vejledningssystemerne, der for nylig er sat i værk
Läs mer »

Island

Hver vej hjemmefra er vejen hjem!

Emil er utroligt glad for at få muligheden for at arbejde som vejleder for voksne.
I en populær islandsk sang synger bandet Mannakorn om at enhver vej man tager hjemmefra er på samme tid vejen hjem igen. De synger videre om at det vil dog være svært at finde lykken i dit liv hvis ikke du er i stand til at se dig om og lytte til det der sker rundt omkring dig. Hvis du har brug for hjælp til at se dig omkring – og tilfældigvis befinder dig i en af fjordene på Islands østkyst – er Emil Björnsson manden du skal snakke med.
Läs mer »

Norge

Veiledningsmuligheter i Norge

De som bruker mest tid på å sette seg inn i mangfoldet av tilbud, vil oppleve at de har flest muligheter å velge mellom.
Om man ønsker å tegne et bilde av veiledningens struktur og funksjon i Norge, vil man få et mangefasettert og mosaikklignende bilde.
Läs mer »

Sverige

Mia vägleder på distans

När vuxna vill sätta sig på skolbänken igen har de behov av professionell och insiktsfull vägledning. En speciell utmaning är det att erbjuda vägledning till den växande skara vuxna som vill orientera sig om distansstudier eller som redan läser på distans.
Läs mer »

Sverige

Forskning om vägledning i Sverige

Lisbeth Lundahl
Någon omfattande forskning om vägledning har knappt funnits i Sverige tidigare. Men nu har flera större initiativ tagits på området.
Läs mer »

Åland

Lis är en levande länk mellan skärgården och karriärmöjligheterna

Maria Svedmark och Lis Karlsson på skärgårdskontoret i Föglö
Projektledare Lis Karlsson i Ålands södra skärgård är mellanhanden som leder skärgårdsbor i behov av personlig eller företagsrelaterad utveckling vidare till relevanta myndigheter, rådgivande organ eller nätverk. Hon bor med sin familj bland skärgårdsborna i Föglö och har jobbat två år för projektet. Ursprungligen är hon hemma från fjällen i Dalarna i Sverige.
Läs mer »

Estland

The Supervising of Young Teachers in Estonia

Dr. Eve Eisenschmidt says that the vocational year has given a positive impulse on both school and university reforms.
In Estonia the supervising of adults has been most extensively dealt with in the field of education. Since the past three years all young graduates working in schools as teachers have got a supervisor or mentor for their first year of work. Their former universities also keep in contact with them during this year.
Läs mer »

NVL

Kära läsare

Välkommen till ett nytt år med DialogWeb! Under 2007 är det Finland som har ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

DialogWeb toivottaa lukijoilleen hyvää uutta vuotta 2007! Tänä vuonna on Suomen vuoro toimia Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

DialogWeb wishes you a good New Year 2007! This year it is Finland’s turn to overtake the chairmanship of the Nordic Council of Ministers.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se

ISSN 1795-8237