1/2008: Lika möjligheter

 
DialogWeb logo

1/2008: Lika möjligheterLEDARE

Lika möjligheter för alla – en viktig konferens i Riga

”Det återstår mycket att göra innan vi uppnått lika villkor för alla. Handlingsplanen pekar på många viktiga områden att ta sig an” sa EAEAs nyss installerade generalsekreterare Regina Ebner, när hon presenterade sig för auditoriet vid öppningsceremonin i den vackra universitetsaulan.
Läs mer »

Danmark

Tillid og dialog er forudsætninger for en god seniorpolitik

Leif Emil Hansen
På mange arbejdspladser begynder kortuddannede medarbejdere i overenskomst med deres ledere allerede i 45-50 års alderen delvis at fokusere på pensionisttilværelsen. Skal ældre medarbejdere fastholdes og fortsat udvikle sig i jobbet og gennem efteruddannelse, kræver det en ny, åben dialog og en målrettet indsats, som sætter medarbejdernes ønsker og muligheder i centrum, pointerer forskere
Läs mer »

Finland

Krassa värderingar hot mot medborgarsamhället

Folkbildningens roll har märkbart försvagats i Finland
En stor utmaning för folkbildningen i Finland är den stora grupp av unga män som riskerar att falla helt utanför samhället. Att finansieringen av utbildningen i dag fokuserar på kvantitet i stället för innehåll gynnar inte dem som löper risk att bli utslagna.
Läs mer »

Island

Hardt arbeidende Islendinger

Gylfi Arnbjörnsson
Det er ikke noe nytt at Islendingene arbeider mye og lenge. Forskjellige statistiske kilder bekrefter at Island ligger på topp på flere områder. I følge tall fra OECD fra år 2006 var over nitti prosent av arbeidsføre Islendinger i alderen 15-64 år i arbeide eller så søkte de etter arbeide. Andel kvinner på arbeidsmarkedet er også høyt. Tall fra samme år viser at over åtti prosent av arbeidsføre kvinner var i arbeide. Begge tall de høyeste for de land som var med i rapporten.
Läs mer »

Norge

Den stygge andungen

Baksho Sunder er verken stygg eller en liten andunge. Likhetstrekkene med ”den stygge andungen” ligger i at også hun har forsert noen barrierer for å se sin egenverdi, og komme dit hun er i dag. Hun er en norsk kvinne med en indisk-etnisk minoritetsbakgrunn.
Läs mer »

Sverige

Stegen ut i arbetet

”Det här var en viktig kurs för mig och jag hoppas att fler kan få möjlighet att gå liknande kurser utformade även för andra branscher. Det skulle behövas kurser för snickeri, svetsning och många andra områden”, anser vaktmästaren Junaid Amin Jabbar.
Läs mer »

Estland

In Focus: People with Learning Difficulties

Maire Salundi
The Estonian Ministry of Education and Science is launching three programs of adult education this year, one of these will be managed by Estonian Non-Formal Education Association (ENEA). The budget for the project is four million Euros.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

Raivo
From 4th to 5th December 2007 a NVL and EAEA conference took place in Riga with the title ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. About 170 people from 26 countries gathered in the capital of Latvia. The current DialogWeb is focussing on the issues of equal learning possibilities, too.
Läs mer »

NVL

Kära läsare,

Från den 4. till 5. december 2007 hölls en NVL- och EAEA-konferens i Riga, med temat ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. Ca 170 personer från 26 länder samlades i Lettlands huvudstad. Också det föreliggande numret av DialogWeb fokuserar på lika möjligheter till lärande.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

4.–5. joulukuuta 2007 Riiassa järjestettiin NVL:n ja EAEA:n konferenssi, jonka otsikkona oli Equal Opprtunities for All – the Value of Adult Learning in Promoting Equality. Latvian konferenssiin osallistui noin 170 ihmistä 26 maasta. Myös tämänkertainen DialogWebin keskittyy yhdenvertaisiin oppimismahdollisuuksiin.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se