1/2010: Klimatfostran

 
DialogWeb logo

1/2010: KlimatfostranDanmark

Klima og miljø skal ud til nye målgrupper

- Det blev i høj grad Kinas og præsident Obamas ageren og motiver, alting kom til at dreje sig om på COP 15, konstaterer Christine Sestoft.
Få måneder inde i 2010 er de civile organisationer stadig i færd med at finde deres ben oven på kulminationen op til COP 15. Klima, miljø og bæredygtighed vil også fremover stå højt på dagsordenen inden for folkeoplysningen. Området skal udvikles, men uden særlige bevillinger, som man oplevede i 2009
Läs mer »

Finland

Klimatfrågor bäddar för miljötänkande

Hanna S. Backman tycker att det är viktigt att miljöfostran inte inskränks till att handla enbart om klimat eller några få punkter som man måste tro på utan paketet ska innehålla både klimat, miljö och etiska hållbarhetsfrågor.
Om vi väljer att tala enbart om klimatförändringen i stället för miljö- och hållbarhetsfrågor på en bredare front finns det en risk att de som inte tror på växthuseffekten hoppar av hela miljötänkandet. Det tror miljöjournalisten Hanna S. Backman, som valde bort Köpenhamnskonferensen för att stanna hemma och fundera på hur man kan gå vidare och tänka bredare efter Köpenhamn.
Läs mer »

Island

Interessant og lærerikt å kunne delta i COP15 i København

- Klimatrusselen er den største miljøutfordringen som menneskene stor overfor, sier Björgólfur Thorsteinsson
I et intervju med Björgólfur Thorsteinsson, formann for styret i Landvernd, forteller han DialogWeb’s lesere hvorfor det var viktig for frivillige organisasjoner å være med til møtet, lytte til foredrag, presentasjoner og overvære forhandlinger som skal avklare hvor fort og hvor drastisk verden skal gå frem for å redusere utslippene av klimagasser.
Läs mer »

Norge

På sporet av bærekraftige framtider

Kai Arne Armann er på sporet av bærekraftige framtider.
Det er straks to måneder siden lysene slukket og verdens fokus på København var over for denne gang. Politikerne lykkes ikke med å få til en forpliktende klimaavtale på COP15. Betyr det at fokuset på klima blant folk også er over? Daglig leder i Stiftelsen Idébanken Kai Arne Armann tror ikke det.
Läs mer »

Sverige

Rädda världen med kulturens hjälp

Doris Lessings ”Shikasta: Re: colonised planet 5” finns bland S:t Eskils gymnasiebiblioteks webbplats som exempel på litteratur med miljötema. Foto: Wikipedia
Att använda kultur är ett sätt för lärare och folkbildare att väcka elevers intresse för miljöfrågor. När all fakta om klimathotet blir för naturvetenskaplig och allvarlig, kan det vara effektivt att använda skönlitteratur, film, teater och andra konstformer för att inspirera till en mer hållbar livsstil.
Läs mer »

Åland

Med miljö på Agendan

Under evenemanget Möjligheternas torg i Mariehamn framförde Agenda 21-kontoret en sketch om skillnaden mellan rättvisemärkta bananer och ”storbolags-bananer”. Tove Teir-Siltanen intervjuar bananerna.
På Åland finns ett till synes litet miljökontor under namnet ”Agenda 21-kontoret”. Här arbetar tre kvinnor på deltid för att öka miljömedvetenheten genom utbildning och nätverksskapande. Redan fyra år efter att kontoret startade sin verksamhet belönades de med Nordiska Rådets Natur och Miljöpris. De hyllades för att ha skapat ett nätverk som aktivt både kunde fånga upp idéer och dessutom lyckas med att omsätta dem i praktiken. I sommar firar de sitt 15-års jubileum.
Läs mer »

Färöarna

Pioner med visioner

Vestmanna
I desember 2009 vedtog alle de politiske partier i Lagtinget et forslag om Færøernes klimapolitik, hvis formål det er, at CO2 udslippet begrænses med 20 procent til 2020. Færøerne skal også gøres mindre afhængigt af olie og fossile brændstoffer og øge energiproduktion med varige energikilder.
Läs mer »

Estland

Climate Changes in Estonia

We can save up to 500% of the energy we are spending at the moment, Marek Strandberg, chairman of the council of Estonian Energy and Climate Agency says at the meeting with Estonian journalists.
Estonia trying to contract its energy expenditures by setting up a new agency. The Estonian Energy and Climate Agency has been founded and is in operation since December 2009.
Läs mer »


Norden efter COP15

Hvor står Norden i klimaforhandlingerne? Læs i denne måneds nummer af Analys Norden, hvad status er på klimaområdet i Norden og EU.


Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

PrenumerationsserviceNVL

Kære læser

Karen
120 stats- og regeringslederes fremmøde var ikke nok. COP 15 mødet i december i København endte i en mager ”Copenhagen Accord” frem for den ambitiøse, juridisk bindende klimaaftale for hele kloden, mange havde sat næsen op efter.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

120:n valtionpäämiehen ja hallituksen päämiehen läsnäolo ei riittänyt. Joulukuussa Kööpenhaminassa pidetyn COP 15 -ilmastokokouksen tuloksena oli vaatimaton Kööpenhaminan sopimus, ja monen odottama kunnianhimoinen, juridisesti sitova maailmanlaajuinen ilmastosopimus jäi toteutumatta.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

The participation of 120 heads of state and government leaders was not enough. The COP15 summit held in Copenhagen in December resulted in the modest Copenhagen Accord instead of the ambitious, legally binding global climate deal anticipated by many.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se