1/2011: Frivillig verksamhet

 
DialogWeb logo

1/2011: Frivillig verksamhetDanmark

Hvad har du gjort for fællesskabet i dag?

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Frivillige kræfter må nødvendigvis tænkes målrettet ind i en lang række af velfærdens kerneydelser som eksempelvis folkeskolen, daginstitutioner og ældreomsorg, hvis såvel budgetter som antallet af hænder skal række i de kommende årtier. Det mener Knud Aarup, der er social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune. Denne udvikling vil samtidig kunne styrke fællesskabet og mindske den stigende ulighed i samfundet
Läs mer »

Finland

Frivillighet kan öppna nya världar

Sophie Solin (t.v.) koordinerar Folkhälsans frivilliga storasysterverksamhet, där Linda Båskman och Danielle Nordström deltar
Folkhälsan är en finlandssvensk organisation som redan i nittio års tid har baserat en stor del av sin verksamhet på frivilliga insatser. Det är främst viljan att lära sig något nytt och behovet av social samvaro som är drivkraften hos dem som kommer med, säger Viveca Hagmark, direktör för Folkhälsans förbund. Allra viktigtast är givetvis att organisationens ändamål – att främja hälsa och livskvalitet - känns angeläget.
Läs mer »

Island

Når naturen viser krefter!

Einar Hauksson og Þorsteinn Sverrisson
Island er kjent for sin storslåtte natur, med vakre isbreer og aktive vulkaner. En øy langt ut i Nord-Atlanterhavet, like sør for polarsirkelen. Island ligger på den midtatlantiske ryggen hvor de euroasiatiske og nordamerikanske kontinentalplatene glir fra hverandre. I tillegg ligger øya også over et såkalt varmepunkt. Å bo på et slikt sted innebærer ikke alltid bare en positiv opplevelse.
Läs mer »

Norge

Forskning gir flere spørsmål enn svar

Signe Bock Segaard
Den ferske forskningsrapporten ”frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer” besvarer noen spørsmål – og inviterer til tusen nye!
Läs mer »

Sverige

Ur utanförskapet skapas eget lärande

Forskaren Ove Sernhede arbetar numera på Centrum för urbana studier som är beläget i förorten Hammarkullen.
De bor i Sverige, men känner sig inte som svenskar. Skolan lämnade de utan godkända betyg. Men viljan att lära saknas inte. Forskaren Ove Sernhede har i många år följt unga vuxna i Göteborgs mest utsatta förorter. Inom sina hiphopkollektiv skapar de helt frivilligt egna lärgemenskaper, där de letar upp och sprider information om exempelvis kolonialism, politik och mänskliga rättigheter.
Läs mer »

Åland

Att hitta sitt sammanhang

Några av Fibulas medlemmar framför långhuset i Vikingabyn. Till vänster i rött ses verksamhetsledaren Bengt Roberts. Foto: Terese Flöjt
Är du nyfiken på forntida matlagning, stridskonst eller olika hantverks- och byggtekniker? I den åländska landsortskommunen Saltvik väcks vikingatiden och järnåldern till liv genom Fornföreningen Fibula. Entusiastiska kursdragare och medlemmar lär ut vikingahistoria med hjälp av prova-på-aktiviteter, gästabud och praktiska kurser. Möt ungdomsledaren Gunilla Nilsson, Fibulas egen viceordförande och tyghäxa.
Läs mer »

Färöarna

Samaritterne – en frivillig indsats, der redder liv

Foto: Erik Christensen, Porkeri /norden.org
Med deres karakteristiske, stærkt røde påklædning er de synlige i landsskabet. Hvadenten de i små grupper går rundt og holder øje med, om nogen har brug for deres hjælp. Eller de danner en kæde foran scenen, hvor et stort koncertnavn har tiltrukket et livligt og tæt publikum. Deres opmærksomhed er ikke vendt mod superstjernerne på scenen. De er samaritter på arbejde og skal sørge for publikums velbefindende. Og de arbejder frivilligt.
Läs mer »

Estland

CEOs of commercial companies teach sexual education at Estonian high schools

The public relations manager of Coca-Cola Baltic, Annikky Lamp talking to puplis about HIV and AIDS and the prevention of it. The volunteering teachers visited altogether 15 schools and gave 41 classes all over Estonia.
In April this year several CEOs of large Estonian companies volunteered at high schools giving 8-12th year pupils classes about sexual education.
Läs mer »

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kära läsare!

2011 års första nummer av DialogWeb har temat frivillighet, med anledning av The European Year of Voluntary Activities.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija!

Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 johdosta tämän vuoden ensimmäisen DialogWebin teemana on vapaaehtoistoiminta.
Läs mer »

NVL

Dear Reader!

2011 is the European Year of Volunteering, and this year’s first DialogWeb, too, focuses on voluntary activities.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 6 gånger under år 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 6 times during the year of 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se