140 miljoner kronor till SISU Idrottsutbildarna

 
Folkbildningsminister Lena Hallengren presenterar nu ett förslag som innebär en fördubbling av anslaget till SISU Idrottsutbildarna.  SISU föreslås få 140 miljoner årligen för att bedriva utbildnings- och ledarverksamhet samt verksamhet av folkbildningsliknande karaktär. Det tidigare anslaget fördelades via Folkbildningsrådet.