15 000 lärare läser mooc-kurser i betyg och bedömning

 

Efterfrågan på uppdragsutbildningar inom bedömning och betygssättning är stort. Det märks på Karlstads universitet där över 15 000 lärare läser universitetets två mooc-kurser, massive open online courses, om betyg och bedömning. Nu förlänger Skolverket universitetets utbildningsuppdrag.

Den första webbkursen "Bedömning och betygssättning för åk 4-6" startade i oktober 2013 och har 7 800 deltagare. För ett halvår sedan startade även "Bedömning och betygssättning för lärare i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen". Den har redan över 7 700 registrerade deltagare. För att tillgodose den stora efterfrågan har Skolverket förlängt uppdraget för Karlstads universitet och kurserna erbjuds ytterligare ett år.

- Kunskapsbedömning är en viktig kärnfunktion och en central del i lärares undervisning och kompetens. Vi är mycket nöjda med det stora gensvar och intresse som visats för webbkursen i bedömning och betygssättning, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef på Skolverket.


Läs mer

Källa: Karlstads Universitet