15 gode råd til inklusion af flygtninge gennem folkeoplysning

Dansk folkeoplysnings samråd, DFS har på baggrund af tidligere udgivet rapport ”Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysning” (2018) samlet 15 centrale og gode råd til, hvordan man skaber inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysende aktiviteter.

 
Foto: Pixabay.com Foto: Pixabay.com

Dansk folkeoplysnings samråd, DFS har på baggrund af tidligere udgivet rapport ”Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysning” (2018) samlet 15 centrale og gode råd til, hvordan man skaber inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysende aktiviteter. Der peges bl.a. på samarbejde medmyndigheder, dialog med målgruppen og medejerskab til udvikling af løsninger.

Læs de 15 råd, et inspirationshæfte om inklusion gennem folkeoplysning her.