16 nye vejledere rundt omkring i Grønland

 

Vejledergrunduddannelsen er en vekseluddannelse, mellem praktik og skoleophold. Studerende kommer fra forskellige byer i Grønland og har et fast job, der enten har en forbindelse med uddannelsesvejledning eller erhvervsvejledning, hvor de studerende er ufaglærte i vejledning.
CVG er forankret i handelsskolen Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk og er støttet af Selvstyret. Uddannelsens hovedformål er at de studerende skal kunne vejlede børn, unge og voksne om genneførelse af almen, erhvervs-, studieforberedende eller videregående uddannelse eller vejlede disse om at kunne indgå aktivt i arbejds- og erhvervsliv. Med 8 moduler udføres forskellige moduler skiftevis i flere byer, for at de studerende kan besøge forskellige offentlige institutioner og opleve med egne øjne, hvordan vejledningsnetværket, uddannelsessteder og erhvervlivet i Grønland hænger sammen.
Siden etableringen har uddannelsen varet et år, men er forlænget sidste år til at vare 1 ½ år. Der er stadigvæk en lang venteliste af ansøgere, hvor CVG kun kan tage et hold på 15 studerende ad gangen. Der har siden etableringen af uddannelsen i år 2000 uddannet i alt 158 vejledere i Grønland.

Link til Center for Vejledning i Grønland CVG: www.vejledning.gl