16 uutta opinto- ja uraohjaajaa valmistunut

 

Ohjauskoulutus on  monimuotokoulutus, johon kuuluu käytännön harjoittelua ja lähiopetusta. Opiskelijoilla on vakituinen työpaikka, jossa he työskentelevät joko opinto- tai uraohjauksen parissa, mutta heillä ei ole ohjausalan koulutusta. CVG toimii  Nuukissa sijaitsevan Niuernermik Ilinniarfik –kauppaoppilaitoksen yhteydessä ja saa tukea Grönlannin itsehallinnolta. Ohjauskoulutuksen päätavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ohjata lapsia, nuoria ja aikuisia koululaisia ja opiskelijoita ja tukea nuoria ja aikuisia pääsemään tai palaamaan työelämään. Koulutukseen kuuluu kahdeksan moduulia, jotka toteutetaan vuorottain eri kaupungeissa. Näin opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisia julkisia laitoksia ja näkemään itse, miten ohjausverkoston, oppilaitosten ja työelämän vuorovaikutus toimii Grönlannissa.
Koulutusohjelman kesto oli alunperin yksi vuosi, mutta viime vuonna sitä pidennettiin 1,5 vuoteen. Koulutukseen on edelleen pitkä jonotuslista, sillä siihen hyväksytään kerrallaan vain 15 opiskelijaa. Koulutusohjelma käynnistettiin vuonna 2000, ja sen jälkeen siitä on valmistunut yhteensä 158 opinto- ja uraohjaajaa.   

Linkki Grönlannin ohjauskeskus CVG:n kotisivuille: www.vejledning.gl