2 dages seminar om Innovativ voksenlæring i Nuuk

I dagene 29-30 august 2017 blev der afholdt et 2 dages seminar med overskriften Innovativ voksenlæring.

 

Det blev holdt i hovedstaden Nuuk på et af de ældste uddannelsesinstitutioners lærerseminariets festlokale i Qassi.  Seminaret er et samarbejdsprojekt med forskellige NVL aktører i Grønland, samt departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. De netværk i Grønland som har medvirket i planlægningen, består af Innovationsnetværket, Distansnetværket samt IKT og vejledningsnetværket.

Åbningstalen til seminaret blev holdt af den grønlandske Minister for Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling Doris J. Jensen. Talen havde fokus på læring og dens semantiske betydning på grønlandsk som har relation til den traditionelle grønlandske kulturs tro. Desuden blev der i talen sat perspektiv på den nuværende status for voksen læringsområdet i Grønland. Derudover fremlagde Marie Marquardt, som er den danske kontakt person for NVL, Nordisk Ministerråds strategi og NVL’s rolle i forhold til strategien i starten af seminaret.

Seminaret indeholdt inspirerende oplæg med efterfølgende workshops. Oplægsholderne kom fra forskellige institutioner i Norden og Grønland, og bestod af fagpersoner fra DPU/Århus universitet, IBA Ervhervsakademi Kolding fra Danmark, og Proakademia samt Polar Partners fra Finland. Fra Grønland deltog aktørerne Selvstyrets departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, konsulentfirmaet Focus og job-uddannelses- og opkvalificeringscentret Majoriaq i Nuuk, samt Center for National Vejledning.

Der var tilmeldt knap 50 fra forskellige institutioner, men interessen var større end de tilmeldte, da der kom flere personer uden at være tilmeldt.

Grønland takker for NVL’s samt alle aktørerne og bidragsyderne for at seminaret kunne blive en realitet.