20 miljoner euro extra till yrkesutbildningen

Den nya regeringen har beslutat om en extra insats på 20 miljoner euro för att anställa lärare inom yrkesutbildningen i Finland.

 
Li Andersson. Foto: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia - CC-BY-4.0 Li Andersson. Foto: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia - CC-BY-4.0

Detta är, enligt den nya undervisningsministern Li Andersson, ett första steg för att korrigera några av de omfattande nedskärningar som den förra regeringen genomförde. Pengarna räcker bland annat till att under 2019 anställa ca 300-400 nya lärare och annan undervisningspersonal inom yrkesutbildningen för ett år framåt. Totalt har man i regeringsprogrammet avsatt 235 miljoner euro för yrkesutbildningen vilket möjliggör anställandet av personal för fem år.

Källa.